İnşaat sektörü, inşaat demiri fiyatlarında yüzde 116’yı bulan artışın yanında bir diğer önemli girdisi olan çimentoda da benzer problemleri yaşıyor. Temel girdi fiyatlarında hızlı yükselişin sektörü durma noktasına getirdiğini ifade eden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, son bir yılda çimentoda da yüzde 60’ı aşan fiyat artışları yaşandığına işaret etti. Çimento fiyatlarında yaşanan artışlarla ilgili 9 Haziran’da Ticaret Bakanı Mehmet Muş başkanlığında sektör paydaşlarıyla da bir toplantı düzenlendi.

BEKLENTİ: İÇ PAZARDA FEDAKÂRLIK
Erdal Eren, kamu yatırımlarının yanı sıra ağırlıklı olarak özel sektör yatırımları ile gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin aksamaması için de özellikle çimento fiyatlarında istikrarlı, piyasa şartlarına paralel, adil bir ortam oluşturulması gerektiğini vurguladı. Eren, “Döviz bazında yurt dışına dünya fiyatlarının çok altında ihracat yapmakta olan çimento üreticilerimizden en azından yaşadığımız zorlu salgın şartlarında iç pazar fiyatlarında fedakârlık yapmalarını bekliyoruz” talebinde bulunurken çimento sektörünün çatı birliği Türkçimento’nun Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, son bir yılda çimento sektörünün ana maliyet girdilerinde önemli artışlar yaşandığını söyledi.

MALİYETTEKİ PAY %1,7-3,2 ARASINDA
“Çimento üreticileri olarak, döviz kurundaki artışlar sonucunda üretim maliyetlerimizi karşılayamaz hâle geldik” diyen Yücelik, şunları söyledi: Türkiye, dünyadaki en ucuz çimento fiyatına sahip ülke konumunda bulunuyor. Çimento fiyatlarının konut fiyatlarında yüksek artışa yol açtığı iddiası gerçeği yansıtmıyor. ODTÜ tarafından hazırlanan rapora göre 1. sınıf yapının arsa hariç malzeme maliyeti içerisindeki çimentonun payı yüzde 1,7-yüzde 3,2 arasında değişiyor. Bizler sektör olarak bu konunun çözümü için kamuyla gerekli temasları kurduk.