Pandemide yasakların gevşetilmesi ekonomide güveni de artırıyor. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, 9 yılın zirvesini gördü. Merkez Bankası tarafından temmuz ayına ilişkin açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerine göre, RKGE temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 114,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise 2,3 puan yükselişle 112,1’e çıktı. Böylece RKGE, Nisan 2012’den beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam ederken mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 23,2
Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 23,2 seviyesine çıktı. Ankete katılan işyerlerinin yüzde 52,3‘ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken yüzde 14,2’si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, iş gücü yetersizliği ve diğer faktörlerin izlediğini belirtti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,3’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 8,3’e gerilerken aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,4’e yükseldi.

HİZMET, İNŞAAT VE PERAKENDEDE MORAL YÜKSELİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 5,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 arttı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 6,5 yükseldi. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 1,8 arttı. Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 6 artarken, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise yüzde 2,8 azaldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 6,6 artış gösterdi. İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 3,3 yükselirken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 5,9 arttı. İnşaat sektöründe temmuzda girişimlerin yüzde 53,9’u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 46,1’i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

 

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden ‘finansman sorunları’ temmuz ayında yüzde 26,7 ile sabit kaldı, ‘talep yetersizliği’ haziranda yüzde 19,1 iken temmuzda yüzde 19,2 ve ‘diğer faktörler’ haziranda yüzde 25,8 iken temmuzda yüzde 22,8 olarak kayıtlara geçti.

KAPASİTE KULLANIMI ARTIYOR
Merkez Bankası (TCMB) imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.698 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen cevapları toplulaştırılarak değerlendirdi. Anket sonuçlarına göre imalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 76,7’e ulaştı. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0,1 puan artarak yüzde 76,4’e yükseldi.

Tüketici güven endeksi arttı Tüketici güven endeksi arttı Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında artarak 81,7 oldu