Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, darlık oluşturan, serbest rekabeti ve piyasa dengesini bozanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un "ceza hükümleri" başlıklı maddesinde de değişiklik yapıldı.

İDARİ PARA CEZASI YENİDEN BELİRLENDİ

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi. Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarıldı.

Teklif yasalaştı: 'Stokçuluk' ile 'depolama' ayrımı yapılacak Teklif yasalaştı: 'Stokçuluk' ile 'depolama' ayrımı yapılacak Stokçuluğa 2 milyon liraya kadar ceza öngören teklif yasalaştı. 'Stokçuluk yapanlar' ile 'ürününü zorunlu olarak depoda bekletenlerin' ayrımı yapılacak, fahiş fiyatla haksız kazanç elde edenlerle mücadele edilecek.