Ebru Karatosun | ANKARA

Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözüme bağlanması amacıyla görev yapan tüketici hakem heyetlerine başvurularda değişiklik yapılacak. Bu kapsamda, 15 bin TL’ye kadar varan uyuşmazlıklara bakmakla yükümlü olan tüketici hakem heyetinin parasal sınırı 30 bin TL’ye çıkarılacak. Düzenleme ile il ve ilçe tüketici hakem heyeti ayrımı kaldırılacak. Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin görev ve yetki alanlarını belirlemekle görevli olacak. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde başvurular kaymakamlığa yapılacak. Taraflar, kararlara elektronik ortamdan ulaşabilecek.

TATİL SÖZLEŞMESİNE 10 YIL SINIRI
Devre mülk hakkı veren sözleşmeler, tüketici adına devre mülk hakkının tapuda tesis edilmesi ile birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulacak. Tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacak. Devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl süre için kurulacak. Tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayanlardan o dönem için aidat veya benzeri bir ücret talep edilemeyecek.

CEZA ÖDEMEDEN FESİH HAKKI
Abonelik sözleşmelerinde tüketiciyi koruyacak önemli bir düzenleme getiriliyor. Taahhütnameye taahhüdün belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamayacak. Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname şartlarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacak. Taahhüt süresi 12 ayı aşamayacak. Süresi bir yıl ve daha az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde tüketici haklı sebeple cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilecek.

YENİLENMİŞ ÜRÜNE ALTYAPI
Ticaret Bakanlığı, cep telefonu ve tablet gibi teknolojik ürünlerin belirli bir standartta yenilenmesi ve garantili satışa sunulmasıyla ilgili yönetmelik hazırlamıştı. Yapılacak düzenleme ile yönetmeliğin yasal altyapısı oluşturulacak. Yenilenmiş ürünlere en az bir yıl garanti verilecek. Yenileme merkezlerinin bakanlıktan yetki belgesi alması zorunlu olacak.

TÜKETİCİYE TAZMİNAT HAKKI
Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara da 70 bin liradan 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Garanti süresi bittikten sonra bakanlık tarafından belirlenen kullanım ömrü süresince mala ilişkin, satış sonrası hizmetin üretici veya ithalatçı tarafından sağlanmaması halinde tüketiciye tazminat talep edebilme imkânı getirilecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı: Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yeni düzenleme Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde vatandaş ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek.
Tüketici için üç dev adım! Yeni düzenleme ile vatandaş korunacak Tüketici için üç dev adım! Yeni düzenleme ile vatandaş korunacak Tüketici Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle gayrimenkul alım satım sözleşmelerinin noter huzurunda yapılması mecburiyeti getirilirken kat irtifakı kurulmadan gayrimenkul satışının yapılmasının önüne geçilecek. Ayrıca taksit ödemeleri ve cayma hakkı ile devre mülk ve abonelik sözleşmelerinde tüketici lehine düzenleme yapılması öngörülüyor