İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda, toplumsal olaylarda görev alan ve cop taşıyacak olan sivil personelin, polis yeleğini mutlaka giymesi ve mevzuata uygun araç ve gereçlerle görev yapmasının sağlanması istendi. Bakanlık, toplumsal olaylarda hareket tarzına ilişkin 81 il valiliğine Bakan Muammer Güler imzalı emir yazısı gönderdi. Yazıda, temel hak ve özgürlükler kapsamında, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullanmak isteyen vatandaşların değişik adlar altında gerçekleştirdikleri eylem ve etkinliklerde, gösterilerin yapıldığı yer ve çevresinde güvenliği sağlamanın yanı sıra, eylem ve etkinlikleri gerçekleştirenlerin ve diğer vatandaşların güvenliklerini sağlama ve etkinliklerin hukuk kuralları içerisinde yapılması ve sonuçlandırılmasının, güvenlik birimlerinin başta gelen görevi olduğu anımsatıldı.
Bazı kişi ve gruplarca, yasalara uygun bir şekilde başlatılmış olmakla birlikte kanunsuz hale dönüşen veya doğrudan yasalara aykırı olarak yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri sonucu kamu düzeninin bozulması üzerine, güvenlik birimlerinin yasaların kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde olaylara müdahale ettikleri belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi, "Ancak son günlerde meydana gelen olaylara müdahale eden bazı sivil polis memurlarımızın, mevzuatta sayılmış araç ve gerecin dışında farklı araç ve materyaller kullanmak suretiyle teşkilatımıza yakışmayan tutum ve davranış içerisinde bulundukları, ayrıca, eylemci kişi ve gruplara tepki gösteren bazı kişi ve grupların da ellerinde sopa, pala gibi materyallerle eylemcilere saldırıda bulundukları görülmüştür. Bu ve benzeri olayların ve görüntülerin tekerrür etmemesi amacıyla toplumsal olaylarda görev alan ve cop taşıyacak olan sivil personelimizin, polis olduğunu gösteren polis yeleğini mutlaka giymeleri ve mevzuata uygun araç gereçlerle görev yapmalarının sağlanması gerekmektedir."
Eylem ve etkinlik yapan gruplara karşı tepki gösteren kişilerin, sopa, pala gibi materyallerle müdahale etmelerine müsaade edilmemesine dikkat çekilen emir yazısında şöyle denildi, "Yeteri kadar kuvvetle çevre emniyeti alınarak bu tür girişimde bulunan kişilere de derhal müdahale edilerek, adli mercilerce haklarında yasal işlem yapılmasının sağlanması, göz yaşartıcı gaz kullanılarak müdahale edilmesi gereken ve 40 metreden daha kısa mesafede bulunan gruplara karşı, öncelikli olarak gaz el bombaları, OC gaz püskürtücü tüpler, namlu ağzı fişekleri ve el spreyleri kullanılması, gaz fişeklerinin ise belirtilen mesafelerde (Tip1-Tip2) kullanılmamasına özen gösterilmesi, göz yaşartıcı gaz fişeklerinin direkt olarak şahıslar hedef alınarak kullanılmaması ve müdahalelerin kamera ile kayıt altına alınmasının sağlanması, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda hareket edilerek, sıralı amirlerce konunun hassasiyetle takibinin yapılmasını, bütün personelin belirtilen esaslara göre daha dikkatli ve duyarlı davranmalarını ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim."