Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz Planı davasında yedi sanık yönünden yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, davada, Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’a verilen beraat kararını bozulmasına hükmetti. Dairenin 14 Haziran’da oy birliğiyle aldığı kararın 37 sayfalık gerekçesinde sanıkların eylemlerinin, “teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri çerçevesinde değerlendirileceği” belirtildi.

Gerekçede, seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeler dikkate alındığında, sanıkların fikir birliği içinde gerçekleşen eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesinde düzenlenen “suç için anlaşma” suçunu oluşturduğu kaydedildi. Gerekçede, çekildiklerine dair savunma, delil, somut olgu veya davranışı belirlenemeyen sanıklardan, ittifakın farkına varılması üzerine, bir kısmının emekliliğini istediği, bir kısmının da askerî şûrada resen emekli edildiğinin anlaşılması karşısında, sanıklar hakkında lehe-aleyhe kanun değerlendirmesi yapılarak hukuki durumlarının buna göre tayin ve takdirinin gerektiği ifade edildi. 

Balyoz kumpası davasında mütalaa açıklandı Balyoz kumpası davasında mütalaa açıklandı Balyoz kumpası davasında mütalaasını açıklayan savcılık, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme', ve 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçlarından 67,5 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaada sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.