ZİYNETİ KOCABIYIK

Başta kanser olmak üzere, Alzheimer, büyük cerrahi operasyonlar ve kronik hastalıklarda beslenmenin önemli olduğunu söyleyen Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, “Sadece yüzde 5'lik kilo kaybı bile hastaların tedaviye cevabını ve sağ kalma sürelerini azaltıyor. Tedaviye başlayan bütün hastalarda erken dönemde beslenme değerlendirmesinin yapılması ve gerekiyorsa besin desteğinin verilmesi gerekiyor” dedi.  Dünyada yaklaşık 20 milyon insanın yetersiz beslenme riski altında yaşadığına işaret eden Prof. Dr. Abbasoğlu, farklı hasta gruplarında hastalıklarına bağlı olarak gelişen yetersiz beslenmenin iyileşmeyi geciktirdiği ve hayatı tehdit ettiğini belirterek “Derneğimizin yaptığı bir çalışma cerrahi kliniklere başvuran hastalarda beslenme ihtiyacı yüzde 15 iken bu oranın geriatri kliniklerinde yüzde 18, nöroloji kliniklerinde yüzde 6, radyasyon onkoloji kliniklerinde yüzde 25 ve tıbbi onkoloji kliniklerinde yüzde 44 olduğunu gösterdi” diye konuştu. ABD’de 80 merkezde 43 bin diyabet, kronik kalp hastalığı, KOAH, pnömoni, akut miyokard enfarktüsü geçirmiş hasta üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Abbott Nütrisyon Genel Müdiresi Ebru Kaya “Medikal beslenme destek tedavisi alan hastaların sağ kalım oranları artarken komplikasyonlarının azaldığı, yoğun bakım ihtiyacı ve hastanede kalış süresinin kısaldığı bilimsel olarak gösterildi” diye anlattı.