ZİYNETİ KOCABIYIK

Pademi döneminde kontrol altında olan astım hastalarında, Covid-19 enfeksiyonunu ağır geçirme ve ölüm riskinin artmadığını hatırlatan Türk Toraks Derneği “Ancak astımı kontrol altında olmayan, yakın zamanda astım atağı nedeniyle hastaneye yatış öyküsü olanlarda Covid-19 enfeksiyonunu ağır geçirme riski artmıştır. Astım için tavsiyelerin ve tedavilerin doğru ve düzenli şekilde kullanılması pandemi döneminde daha büyük önem taşıyor” açıklamasında bulundu. Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için tüm toplumda olduğu gibi astımlı hastaların da kişisel hijyene dikkat etmeleri ancak astım hastalarının dezenfektan kullanımında aşırıya kaçmamaları gerektiği vurgulandı. Uzmanlar,  astım hastalarının sık dezenfektan kullanmak yerine el yıkama tercih tercih etmeleri gerektiğini tavsiye ediyor.