Sağlık alanında mikro iğneler, sanal organ, dijital tıp gibi teknolojiler ön planda yer aldı. Ayrıca çevreci projeler de değere bindi. Güneş enerjili kimya, elektrik enerjili havacılık alanında teknolojik gelişmeler yaşandı.

ELEKTRİKLİ HAVACILIK: Elektrikle çalışan hava araçları ile ilgili başta Airbus ve NASA olmak üzere kurumlar, yoğun araştırmalarına devam ediyor. Elektrikli havacılığın, karbon emisyonunu ve yakıt maliyetini azaltma yolunda büyük avantajlar sağlaması bekleniyor.

DİJİTAL TIP: Dijital tıp, sağlık hizmetlerine ulaşım imkânı kısıtlı olan hastalar için önem arz ediyor. Şu anda da kullanılmakta olan dijital kol saatleri, kullanıcıların kalp atış ritimlerinden uyku düzenlerine kadar pek çok medikal aktiviteyi izleyene bilgi veriyor.

YEŞİL HİDROJEN:  Yenilenebilir kaynaklı elektrikle hidrojenin sudan elektroliz yoluyla ayrılması olarak adlandırılan yeşil hidrojen projesi ile karbon salınımının sıfırlanması hedefleniyor.

TÜM GENOM SENTEZİ: Özellikle virüslerin nasıl yayıldığı konusunda çok fazla bilgi vermesi beklenen teknoloji ile aşının üretilmesi konusunda bilim adamlarının eli de güçlenmiş olacak.

MİKRO İĞNELER: Bir kâğıt yaprağının derinliği ve bir insan saçı genişliğindeki  küçük iğneler, insanlara ağrısız iğne yapma ve kan testi imkânı sunuyor. Mikro iğneler, altta yatan sinir uçlarına zarar vermeden deriye nüfuz edebiliyor.

SPATIAL COMPUTING: Fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getirme projesi olarak görülen ‘spatial computing’ projesi, çağımızın en önde gelen teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor. Sanal gerçeklik gözlükleri gibi araçlarla gerçek bir ortam, aynı zamanda sanal ögelerin de barındığı bir yere dönüşüyor.

GÜNEŞ ENERJİLİ KİMYA: Günümüzde kimyasalların çoğunu üretmek fosil yakıtları kullanmayı gerektiriyor. Ancak bu yeni yaklaşım, atık karbondioksiti yararlı kimyasallara dönüştürmek için güneş ışığını kullanarak sektördeki salınım oranını azaltmayı hedefliyor.

DÜŞÜK KARBONLU ÇİMENTO: Bugün yıllık üretilen 4 milyar tona yakın çimento küresel karbon salınımının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturuyor. Şehirleşmedeki hızlı yükseliş ile birlikte çimento üretiminin yıllık 5 milyar tona kadar artması bekleniyor. Bu sebeple, daha az karbon salınımı yapan bir çimento üretim teknolojisi üzerinde çalışılıyor.

SANAL ORGANLAR: İnsan organlarından alınan yüksek çözünürlüklü veriler, o organın işlevini kontrol eden mekanizmaların karmaşık bir matematiksel modeline dönüştürülüyor. Ardından bilgisayar algoritmaları, tıpkı gerçek bir organ gibi davranıyor.

KUANTUM ALGILAMA: Kuantum algılama tekniği, özellikle araç kullanımını daha da zenginleştirmek için geliştiriliyor. Kişilerin beyin aktivitelerinden daha güvenilir yol takibine kadar pek çok özelliği mümkün hâle getirmesi planlanan kuantum algılama tekniği ile ilgili çalışmalar devam ediyor.