Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi devlet başkanları, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 23 Ağustos 2012’de düzenlenen zirve toplantısında “Ortak Türk Tarihi” ders kitabı yazılmasına karar vermişti. Kitap, Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazır hâle getirildi. Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali ile Özbekistan Bilimler Akademisi Millî Arkeoloji Merkezi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gaybullah Babayar tarafından kaleme alınan, üye ülkelerin eğitim bakanlıkları tarafından da onaylanan kitap, pilot bölgelerde 8. sınıf müfredatına alındı. Böylelikle bu eğitim yılında Türkiye’de 30 bin, Kazakistan’da 15 bin, Azerbaycan’da ise 10 bin öğrenci seçmeli ders olarak “Ortak Türk Tarihi” okumaya başladı. En eski çağlardan 15. yüzyıla kadarki dönemi içeren kitapta, Türklerin dünya tarihindeki önemi, “Türk” adının anlamı, Türklerin yaşadığı bölgeler, Türk kavimlerinin göçü gibi bilgiler yer alıyor.