Sağlık Bakanlığı, bu hastalıklarla mücadele etmek ve çalışmalara yol haritası oluşturmak için “Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı 2019-2024” hazırladı. Bakanlık, toplumsal farkındalığın artırılabilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içine girdi. Bu kapsamda HIV/AIDS enfeksiyonu bilgisinin eğitim müfredatında yer alması sağlanacak. Eğitim kurumlarında, enfeksiyon, bulaşma ve korunma konularında farkındalık eğitimleri düzenlenecek. Sağlık dersinde, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar bilgisi bütün eğitim fakültelerinde yaygınlaştırılacak ve desteklenecek.