Damla Peker ANKARA

Pazartesi günü dersbaşı yapacak milyonlarca öğrenciyi heyecan sararken; okul ihtiyaçlarına harcayacakları para da velileri kara kara düşündürüyor. Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi, bir öğrencinin okul başlangıcında ve eğitimi boyunca yapılan harcamanın ne kadar olduğuna yönelik bir araştırma yaptı. Eğitim düzeylerine göre öğrencinin başlangıç masraflarına bakıldığında, okul öncesi eğitime yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafı 785 TL olarak hesaplandı. İlkokul düzeyinde okula başlayan bir öğrenci için ortalama masraf bin 190 TL olurken;  ortaokul düzeyinde eğitime başlayan bir öğrenci için bin 235 TL, ortaöğretim için ise bin 245 TL. Araştırmaya göre; okul öncesi eğitimden başlayarak ilköğretimin sonuna kadar geçen sürede bir öğrencinin ihtiyaçları için yapılan ortalama eğitim harcaması 26 bin 710 TL olarak hesaplandı. Öğrenci ortaöğretime başladıktan sonra eğitimi boyunca ortalama 12 bin 430 TL, ayda ortalama 259 TL harcanıyor.

ORTALAMA MASRAF 251 TL
Eğitim süreci içerisine dâhil olan bir öğrenci için okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar yapılan masraflar velisine eğitim maliyeti olarak aylık ortalama 251 TL olarak yansıyor. 2018-2019 öğretim yılında öğrencinin veliye eğitim maliyeti 218 TL iken, 2019-2020 yılında 15,1 oranında yaşanan bir artışla birlikte ortalama 251 TL olacağı tahmin ediliyor. Servis ücreti, kantin ve yemekhane gibi ücretlerin de eklenmesiyle birlikte velilerin eğitim maliyetinde artış yaşanıyor.

KADEMELERE GÖRE ARTIŞ
Yapılan araştırmaya göre, en çok eğitim harcaması ortaöğretim kademesinde yapıyor. Eğitim harcamalarının, ortaöğretim için 11 milyar 269 milyon TL, ortaokul için 7 milyar 531 milyon TL, ilkokul için 5 milyar 631 milyon TL ve okul öncesi için 2 milyar 73 milyon TL olduğu belirtildi.