Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilan  edilen  kadrolara  başvuracak  adayların;  https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve- dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere;   özgeçmiş,   2   adet   vesikalık   fotoğraf,   fotokopileri   noterden   veya   resmi   kurumlarca onaylanmış  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  diplomaları,  nüfus  cüzdanı  ile  bilimsel  çalışma  ve yayınlarını   kapsayan   yayın   listesi   ve   eserlerinden   oluşan   dosyasının   (profesör   kadrosuna başvuracak  adayların  başlıca  eserlerini  belirtmesi  ve  profesör/doçent  kadrolarına  başvuracak adayların  doçentlik  belgelerini  ayrıca  dosyalarına  eklemiş  olmaları  gerekmektedir)  1  nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve  doktor  öğretim  üyesi  kadroları  için  ise  4  nüsha)  CD/flashdisk  ortamında  şahsen  veya  posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise   ilgili   Fakülte   Dekanlığına   olmak   üzere)   başvuru   yapılması   gerekmektedir.   Postadaki gecikmelerden  dolayı  sorumluluk  kabul  edilmeyecek  olup,  son  başvuru  tarihinden  sonra  gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız