MAHMUT ÖZAY

Sıfır Atık Projesi kapsamında israfı önlemek, kaynakları daha etkili, ekonomik ve verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları ekonomiye kazandırmak için MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projelere bir yenisi eklendi. Buna göre, her yıl okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile öğretmenlere ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile defter ve atık kâğıtların geri dönüşüme kazandırılması için okul müdürlüklerince gönüllülük esasına göre toplanarak değerlendirilmesi sağlanacak.

TOPYEKÛN BİR KAMPANYA
Çalışma, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı telafi eğitimlerinin sonunda başlatılacak. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonundaki çalışma, resmî okul ve kurumlarda yürütülecek. Okullar, geri dönüşüme kazandırılan ders kitapları ile defter ve atık kâğıtlara ilişkin bilgileri, 29 Ekim 2021'e kadar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletecek. İlk ve orta dereceli okullardaki 18 milyon öğrencinin 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında okuyacağı 147 milyon ders kitabı, okullara gönderildi. Dünyanın farklı ülkelerinde öğrencilerin aynı kitabı 4-5 yıl kullandığını ifade eden eğitim uzmanları "Müfredat oturtulduğunda sürekli kitabın değişimine gerek kalmayacak. MEB'in son adımı yerinde… Topyekûn bir kampanya başlatılmalı" görüşündeler.