Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Plan, bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ile sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla hazırlandı. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen ‘vatandaş anketi’ yoluyla 19 bin kişiyi aşkın katılımcıya fikir ve önerileri soruldu. Planda “hedef daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” vizyonu hedeflendi. On birinci Kalkınma Planı ile 2023’te Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükselmesi, ihracatın 225,6 milyar dolara çıkarılırken, işsizlik oranının yüzde 9,9’a düşürülmesi hedefleniyor. Aynı çerçevede enflasyon da tek hane olarak öngörülüyor. İşte 11. Kalkınma Planı hedefleri:
¥ Plan döneminde kamu disiplininin korunması ve maliye politikalarının enflasyon oluşturmayacak şekilde ekonominin kaliteli büyüme politikasına girmesi için desteklenecek.
¥ Alınacak tedbirlerle ihracat 226,6 milyar dolar, ithalat 293,5 milyar dolar olacak.
¥ Enflasyon kademeli olarak yüzde 5’e inecek.
¥ GSYH’ye oranla kamu borçlanma gereğinin yüzde 1,7, devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının yüzde 2 olması hedefleniyor.
¥ Söz konusu dönemde 4,3 milyon ilave istihdam sağlanacak.
¥ Planda hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi, sürekli gelişen temel hak ve hürriyetler, kalkınma çabası ise taşıyıcı sütunlar olacak.
¥ Yerli üretimin artırılması, sanayinin hızlandırılması gerçekleşecek, sanayi odak sektör olacak.
¥ Tarım, turizm ve savunla sanayi öncelikli gelişme alanı olacak.
¥ İhtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyaç akçelerinin ise son yılın kârından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın hazineye verilecek.

KLONLANMIŞ TELEFON 4 AYDA KAPANACAK
Yurt dışından getirilmiş ve IMEI numarası kopyalanmış telefonlar dört ay içinde kapatılacak. AK Parti milletvekilleri, varlık barışın uzatılmasından ‘yedek akçe’ düzenlemesine, yurt dışı çıkış harcının yükseltilmesinden zorunlu karşılıklara kadar birçok önemli düzenlemeyi içeren teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, söz konusu kanun teklifinin detaylarını paylaştı. ‘Mali paket’ olarak nitelendirilebilecek, ekonomi alanında bazı düzenlemeleri öngören kanun teklifinin 32 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, teklifle, varlık barışı uygulamasının süresinin 6 ay daha uzatılarak 31 Aralık 2019’a kadar yürürlükte olacağını belirtti.
Muş, basit usülde vergilendirilen esnafın, müracaat etmesi hâlinde gider kısmına bakılmaksızın geliri üzerinden, belirli bir oranda vergilendirilmesinin önünü açacaklarını söyledi.
Teklifle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, “yedek akçe” olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hâle getireceklerini vurgulayan Muş “Yedek akçenin, kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra yüzde 10 olarak ayrılmasını teklif ediyoruz. Zorunlu karşılıklarla ilgili yalnızca pasif tarafına değil, aktif tarafına da bakmak suretiyle bu karşılıkların belirlenmesiyle ilgili Merkez Bankasına bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz” dedi. Yurt dışı çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkacağını, ülkeye farklı şekilde getirilen ve klonlanan bir IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar, bir ay içinde müracaat ve 250 lira yatırılması hâlinde sisteme entegre edilecek ama numarası kopyalananlar kesinlikle açılmayacak.

İŞTE 'TORBAYA' GİREN BAZI MADDELER
¥ Varlık barışının süresi 6 ay uzatılacak.
¥ Yurt dışı çıkış harcı 15 liradan 50 liraya yükseltilecek.
¥ Yurt dışından getirilip IMEI numrası klonlanan telefonlar 4 ay içinde kapanacak. Bir sene içinde 250 lira yatırıp başvuru yapanların telefonu sisteme entegre edilecek.
¥ ‘Yedek Akçe’ olarak ayrılan oranların yüzde 10 olması teklif ediliyor.
¥ Şirketlerin borçlarının yapılandırılması sağlanacak.
¥ Basit usulde vergilendirilenlerin, geliri üzerine belli bir oranda vergilendirilmesi sağlanacak.