Hükûmetin borçlu şirketlerin finansal yapılandırmasına ilişkin bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğunu hatırlatan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bankacılık sektöründe takipteki alacakların büyüklüğünün 115 milyar lira olduğunu belirterek, böyle bir süreçte konuya kanun düzeyinde el atılmış olmasının kritik önemde olduğunu söyledi. İlk defa borç ötelemenin ötesine geçen bir yapılandırma gerçekleştirileceğini kaydeden Avdagiç “Reel sektör olarak ‘Yeni İstanbul Yaklaşımı’ diye anılan borç yapılandırılmasının hedefini, şirket kurtarma operasyonu şeklinde görmüyoruz. Bu yüzden biz bu yaklaşıma, ‘Finansal Restorasyon Planı’ diyoruz. Yeniden yapılandırmada, bankalar ile sanayi ve ticaret kesiminin ortak bir çalışma grubu oluşturmasını, bir öncelik listesi belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylece şirketlerin yapısal nedenlerden mi yoksa genel ekonomik şartlardan dolayı mı güçlükler yaşadığı ortaya konulabilecektir. Bu kapsamda şirketlerin vergi ve SGK gibi kamu borçları da yeniden yapılandırma sürecine dâhil edilebilir” diye konuştu.