Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin her alanda olduğu gibi ekonomide ve onun ayrılmaz bir parçası olan finans sisteminde de sürekli ileriye gitmek, kendi modellerini oluşturmak mecburiyetinde olduğunu vurguladı. Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen “Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Konferansı”nda konuştu. Temel işlevi “tasarruflarla reel yatırımlar arasında köprü kurmak” olan finansal sistemin, mevcut yapısıyla görevini hakkıyla yerine getiremediğini savunan Erdoğan “Üretimin ve refahın artışına katkı yapması gereken sistem, maalesef ekonominin tamamına hükmeden ve istikrarı tehdit eden bir konuma geldi. Diğer tüm sektörlerin finans sektörünü beslediği bu sağlıksız yapı, sürdürülemez. Faize dayalı mevcut sistem, tüm unsurlarıyla tartışılmalı, yeniden inşa edilmelidir. Bizim medeniyetimiz insanı merkeze alır. Çözüm tekliflerimiz de aynı anlayışa dayalıdır. Üretimin asli unsur olduğu bir yapının inşasına süratle geçilmesi gerekiyor. Alternatif finans, bu dönüşümün en önemli unsurlarından biridir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğin dünyasında faize dayalı sistemin yerini, risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığın alacağına inandığını belirterek “Alternatif finansal işlemler dünyada süratle yaygınlaşıyor. Risk paylaşımı yoluyla başka insanların üretimlerine katılımı esas alan yeni finans modellerini tercih oranı artıyor. Bu konuda geç kaldık. İnşallah önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz” şeklinde konuştu.
Özellikle son iki senedir yaşanılan tecrübelerin, bankacılık dışı finansman metotlarının ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan “Başından beri katılım bankacılığı kavramına karşıyım. Eğer faizsiz sistemse şimdi söylüyoruz; katılım finans sistemi. Reel sektörü ayağa kaldıracaksak böyle olacak. Diğeri sömürüyü ifade ediyor. Sermayenin tabana yayılması, doğrudan finansa erişimi sağlayan araçların sistem içindeki ağırlığının artması, tasarrufların daha fazla oranda sermaye piyasalarında değerlendirilmesi, bu çabaları başarıya ulaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

YASTIK ALTI DA HAREKETLENECEK
Katılım finans kurumlarının payının toplam bankacılık varlıkları içinde yüzde 5’ler seviyesinde olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Paylaşmayı, üretimi ve ahlaki değerleri göz önünde bulunduran bir finansal model olan katılım finans, risk paylaşımına ve varlığa dayalı olması sebebiyle herkese hitap ediyor. Bu oranı çok daha yükseğe taşımalıyız. Hedefimiz, 2025 yılı itibariyle yüzde 15 seviyesine çıkmasıdır. Faizsiz yatırım imkanı sunan, altına dayalı kira sertifikalarının payı, toplamın yüzde 60’ları seviyesinde. Bu durum, güçlü talep varlığına işaret ediyor. Doğru adımlar atıldığında, arzu edilen neticelere ulaşılabilir. Bu aynı zamanda yastık altına da hitap edecek ve ‘yastık altı’ bu adımların hareketlenecektir. Katılım finans, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla da hareket etmemelidir. Bunun adı aldatmaca olur.

İSTANBUL 'KATILIM' ÜSSÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Küresel düzeyde finans alanında da söz sahibi konuma geleceğiz. İstanbul’u küresel finans merkezi yapma hedefimiz, işte bunun için çok önemlidir. Tüm kurumları içinde barındıracak bu yapının, özellikle bankacılık dışı alternatif finans alanlarının da dünyadaki merkezi olmasını arzu ediyoruz. Bu merkezin kısa sürede önemli bir marka hâline geleceğine, bilhassa İslami finans alanında bölgenin yegane çekim merkezi olacağına inanıyorum. Bu projeyi bizzat takip ediyoruz. En geç 2022 başında hayata geçecek” dedi.

ÖZEL BANKALAR YETERLİ DESTEK VERMEDİ
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, kamu bankaları dışındaki bankacılık sektörünün, reel sektöre olması gereken düzeyde katkı sağlamadığını belirterek “Bu durum bize, özellikle KOBİ’ler için farklı finansal araçlar geliştirmenin önemini göstermiştir” dedi. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar da “Yüksek faiz illetine bulaşmadan üretimi ve ortaklıkları teşvik edecek tedbirlerin belirlenmesi ve uygulamaya konulması, eskisinden çok daha önemli hâle gelmiştir” diye konuştu.