Bu kapsamda Tarım Sayım Komitesi oluşturularak sürece dair usul belirlenecek. Dijitalleşme, yapay zekâ ve veriye dayalı iş modelleriyle tarımsal bilgi sistemleri geliştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi sistemleri tek bir merkezde toplanacak. Ulusal tarım, su, orman veri ağı oluşturulacak. Tarımsal girdi ve ürün fiyat dalgalanmalarının takibi için piyasa bilgi ve izleme sistemi oluşturulacak. İşte tarımda devrim gibi yenilikler:
¥ Bakanlık tarafından tarımsal desteklerin etki analizi yapılacak. Bu kapsamda stratejik ürünler belirlenerek bu desteklerin söz konusu ürünler üzerindeki etkileri tespit edilecek.
¥ Sulanan tarım alanlarının miktarının artırılması sağlanacak. Gelecek sene 52 bin hektar saha sulamaya açılacak. Dış kredisi temin edilmiş projelerin finansman planlarına riayet edilecek.
¥ Bitkisel üretimin artması için verilen tarımsal destekler, başta mazot ve gübre olmak üzere girdi fiyatlarındaki değişimler dikkate alınarak belirlenecek.
¥ Sera üretiminin artması için iki bin hektar alanda altyapının iyileştirilmesi sağlanacak, yeni sera kurulumu ve modernizasyonu için hibe desteği ve faiz sübvansiyonlu kredi finansmanı sağlanacak.
¥ Kenevirde tescille ilgili işlemler yürütülecek, bölge verim denemeleriyle çeşit geliştirme ıslah projeleri yapılacak.