Sipariş AR-GE çağrısıyla müşteri ihtiyaçlarını karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından AR-GE ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor. Çağrıya bir müşteri ve en az bir tedarikçi kuruluş ortak başvuru yapacak. Sektör ve konu sınırlaması bulunmayan çağrıda proje önerilerinde yer alacak pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi önem taşıyor. Çağrı kapsamında projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30 milyon lira olabilecek. Projelerin ürün veya süreç geliştirme aşaması en fazla 24 ay, ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacak. Müşteri kuruluş, dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK, giderleri değerlendirdikten sonra "kabul edilen harcama tutarının" yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa hibe edecek. Üniversitelerde, araştırma altyapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını hedefleyen Patent Lisans çağrısıyla da teknoloji üreten kuruluşlarla müşterileri arasındaki etkileşimler artacak, hizmet alımları desteklenecek. Ulusal veya uluslararası patentlerle korunan teknolojilerin, lisanslama veya devir yoluyla ekonomik değer oluşturması sağlanacak.