Bakan Elvan, ekonomi politikalarının temel amacının, toplumsal refahın artırılması olduğunu kaydederek, bunun da istihdam artışı, adil gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyümeyi içerdiğini bildirdi. Lütfi Elvan, "Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir. Hiç şüphesiz fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışına katkıda bulunmaktadır" dedi. Merkez Bankasının güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan ettiğine dikkati çeken Bakan Elvan "Para politikası duruşunun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdığı kritik önem arz etmektedir. Bu sebeple kredi ve mevduat piyasaları rekabetçi bir yapıda işlemeli. Aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz" diye konuştu.