Türkiye'de sektörler, pandemi sonrası için hazırlıklarını hızlandırdı. Yeni dönemde özellikle bölgesel çapta ticaret anlaşmalarının daha fazla telaffuz edileceği, ekonomik bloklaşmaların ön plana çıkacağı öngörülüyor. Gelişen pazarlara açılmak ve buralardaki ağırlığı artırmak, en önemli hedef olacak. Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Yeniden Asya - Türkiye’nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler" toplantısı düzenlendi. Zirvede, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamındaki ülkelerle ticari diyaloğu artırmak ve "Modern İpek Yolu" olarak adlandırılan 'Orta Koridor'un daha da canlandırılmasına  odaklanıldı. Aralık 2020'de başlatılan ve İstanbul’dan Çin’e demir yolu ile ihracatın önünü açan tren seferleri, bu doğrultuda önemli bir milat olmuştu. Böylece normal şartlarda deniz yolu ile 35-40 günü bulabilen taşımacılık süresi 13 güne indi.

FIRSATLAR DOĞUDA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, pandemi şartlarına rağmen geçen yıl söz konusu coğrafyada 30 ülke ile iş etkinliği gerçekleştirildiğini, 2020 ihracat performansının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bakan Pekcan, "Buna rağmen bölge ülkelerinin Türkiye’nin ihracatındaki payı yüzde 14,3 iken; ithalatında payı yüzde 33,7 olmuştur. Bu da Asya ülkeleri ile dış ticaretimizin halen ne kadar dengesiz olduğunun ve bu ülkelerin dış ticaret açığımızda belirleyici rol oynadığının göstergesidir. Sürdürülebilir olmayan bu ticaret yapısını değiştirmemiz gerekmektedir. Başta Çin ve Hindistan olmak üzere, Asya ve Pasifik coğrafyasını artık ihracat pazarlarımız olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Dış açık verdiğimiz bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç uzak değildir. Avrupa’nın yavaşladığı bir dönemde, yeni pazarlarla ihracatımızı sürdürülebilir kılacağız" dedi.