Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının birikimlerinin, BES'e aktarılmasına imkan sağlanacak. Küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan tek bir belge haline getirilecek. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılacak. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konular da yeniden düzenlenecek.