Buna göre;   
¥ Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak.
¥ Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek. Böylece alacaklıların; zor durumdaki şirketin arazi, bina ve makinesine ayrı ayrı, haciz yoluyla el koyma girişimi önlenecek.

İSTİHDAM KORUNACAK
¥ Bilirkişi incelemeleri ile yargı süreci işletilecek. Şirketin satışlarına, üretimine, alacaklarına da bakılacak. Böylece (gelecek vadeden) şirketin kurtarılması, istihdamın korunması, alacaklıların konkordato veya belli bir yapılandırma sürecinde alacaklarını tahsil etmesi yoluna gidilecek.
¥ Rehinli malın konkordato sırasında işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek.
TBMM'de kabul edildi! İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik TBMM'de kabul edildi! İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.