Avans alamadığı için istifa eden işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Çalıştığı iş yerinden avas talebinde bulunan işçi, 'Hayır' cevabı alınca istifa etti. İstifanın ardından haklarını alamadığını iddia eden ve İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, 'kıdem tazminatı' ve 'ihbar tazminatı' alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı patron ise davanın reddini istedi.

Mahkeme; kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak ihbar tazminatı talebinin reddine, kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi. Kararı hem davacı hem de davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, avans tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

HER İSTEDİĞİNDE AVANS ALAMAZ

Kararda şöyle denildi: Davacının avans talebi karşılanmayınca iş akdini feshettiği anlaşılmakta olup mahkemenin buna ilişkin kabulü yerindedir. Mahkemece işverenin geçerli bir neden göstermeden davacının avans talebini karşılamaması davacı bakımından haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatı talebi hüküm altına alınmıştır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep bulunmamaktadır.

Taraflar arasında işverenin davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir sözleşme de mevcut değildir. Bu nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar: Mahkum işçi tazminat alabilecek Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar: Mahkum işçi tazminat alabilecek Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin karıştığı suçtan dolayı tutuklanması ya da hükmün infazı için cezaevine girmesi halinde kıdem tazminatı alabileceğine hükmetti.

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan haftalık izin kararı Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan haftalık izin kararı Yargıtay emsal bir karara imza atarak haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirilip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti.