Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "52  numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansına verilen görev ve  yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak  yönetmeliklerle belirlenecek.

Uzman istihdamına yönelik yapılan düzenleme ile Ajans bünyesinde uzay  teknolojileri uzmanı ve uzay teknolojileri uzman yardımcısı istihdam  edilebilecek.
 
Söz konusu uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak. Bu durumda istihdam kapsamında 5 bin ila 6 bin lira arasında uzman ve uzman yardımcılarına maaş ödenecek.
 
İhdas edilen yeni kadrolarla birlikte Türkiye Uzay Ajansında 123  personel görev yapacak ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın  açıktan veya naklen atama yapılabilecek.
 
Kararname ile Türkiye Uzay Ajansına ihdas edilen kadro ve unvanlar  şöyle:
 
Başkan (1), Başkan Yardımcısı (2), I. Hukuk Müşaviri (1), Daire  Başkanı (6), Başkanlık Müşaviri (4), Uzay Teknolojileri Uzmanı (20),  Uzay  Teknolojileri Uzman Yardımcısı (10), Şube Müdürü (12), İç Denetçi (1), Avukat  (3), Mühendis (20), Fizikçi (6), Matematikçi (6), Astronom (12), Grafiker (3),  Memur (10), Sekreter (6).