Kurul “Öncelikle konut veya araç satın almak için faizli kredi kullanmak caiz değildir. Ancak bahse konu proje, kira ödediği takdirde asgari geçimini zorlukla sağlayan ve ev sahibi olabilmek için faizsiz ödünç borç bulamayan alt veya orta gelirli vatandaşlara yönelik üretilen bir sosyal projedir. Bu projeden yararlanarak ev sahibi olmak dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilemez” dedi.