Ebru Karatosun ANKARA

Baroların yapısını değiştiren kanun teklifinin yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB) yeni bir döneme hazırlanıyor. Kanuna eklenen geçici maddeye göre, görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri ekim ayının ilk haftasında yapılacak. Böylelikle, 80 ilde bulunan barolar ekim ayında tek tek seçime gidecek.
Baroların yaptığı seçimlerle birlikte TBB’deki delege sayıları da değişecek. Kanun uyarınca, her baro, baro başkanı dâhil 4 delege ve 5 bin avukat için bir delegeyle TBB’de temsil edilecek. Yeni dönemde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının TBB’deki hegomanyası bitecek. Mevcutta, 45 ilin delegesinden daha fazla delegeye sahip İstanbul Barosunun delege sayısı 138’den 13’e, Ankara Barosunun delege sayısı 57’den 7’ye ve İzmir Barosunun ise 30’dan 5’e düşecek. Bu kapsamda, her 3 baronun TBB’de temsil oranı sadece yüzde 8 olacak. Diğer barolar da TBB’ye 4 delege gönderecek. Böylelikle Anadolu barolarının TBB’deki temsil oranı yüzde 91’e çıkacak. Ayrıca, TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme üyelikleri seçimleri ise aralık ayı içinde yapılacak. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun başkanlık için yeniden aday olması bekleniyor.

2.000 İMZA TAMAM
Ayrıca, gerekli 2 bin imzanın toplandığı İstanbul 2 No.lu baro için dün TBB’ye başvuru yapıldı. İstanbul 2 No.lu baro, ekim ayının ilk haftasına kadar seçimli ilk olağan genel kurulunu yaparsa, İstanbul’dan TBB’ye seçilecek delege sayıları iki baro arasında paylaşılacak. Ancak, zamanın kısıtlı olması nedeniyle yeni baronun TBB’ye bu sene delege göndermesi beklenmiyor.