MURAT ÖZTEKİN

İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan Eser, Jön Türklerin I. Dünya Savaşı yıllarında giriştikleri maceralı mücadeleye odaklanıyor. Kitapta, siyasi kontrolü tamamen ele geçiren İttihat ve Terakki’nin, ülkeyi Cihan Harbi’ne sokuşundan, liderlerinin bir Alman denizaltısıyla kaçtıkları 1918 yılına kadar yaşanan önemli dönüm noktaları ele alınıyor. İttihatçıların modern Türkiye’nin doğuşundaki tesirlerinin işlendiği kitapta, teşkilatın 1926 İzmir Suikastı davasıyla tasfiye edilmeleri de özetleniyor.