MURAT ÖZTEKİN

Eser, çoğu ilk defa neşredilen arşiv vesikaları ışığında şehrin zengin dokumacılık ve bakırcılık kültürünün kökenlerini okuyucuya sunuyor.

SARAYLARA LAYIK
Tokat Belediyesi Kültür Yayınları etiketiyle yayımlanan kitaptan öğrendiğimizde göre; Venedik arşivlerine girecek kadar ünlenen dokumalar, Osmanlı saraylarındaki kaftanlar, saray ziyafetlerinin baş köşesindeki bakır kaplar Tokat imalatı olmuş. Osmanlı sicillerinin incelenmesiyle elde edilen bilgilere göre; Tokat’ta toplam 169 çeşit kumaş türü tespit edilmiş ki bu, dokuma açısından ülkemizdeki en zengin yer olma unvanını şehre vermiş.

YAZMACILIK GELENEĞİNE BAKIŞ
“İpek Yolunda Bir Şehir: Tokat” isimli eserde, hâlihazırda dokuma kültürünün durumu da ortaya konulmuş. Eserin dokumacılık kısmında, şehirdeki yazmacılık geleneğine de temas edilmiş. Özellikle sanatçı ve ustalarla yapılan mülakatlarla, Tokat’ta günümüzde yaşatılan zanaat gelenekleri yansıtılmış. Kitabın sonunda yer alan desenler ve vesikaların orijinal hâlleri ise araştırmacılar için kaynak teşkil etmiş.