Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Gerek sağlık gerek farklı sebeplerle dosyada bulunan bu belgeler bakıyorsunuz sosyal medyada yayımlanıyor, dolaşıyor. Bu çocuk büyüyecek, bu çocuk sosyal hayata girecek, bu çocuğun kamuda tüm bu verilerinin yayımlanması, alenileşmesi bu kişi için en büyük istismardır, öbür fiil kadar istismardır, işte bunun gizliliğini sağlayacak, mahkeme dosyasında muhafaza edecek şekilde de bir düzenleme yer almaktadır” ifadelerini kullandı.  Gül ayrıca, basit yargılama usulünde asliye cezanın görevine giren ve iki yıla kadar olan suçlarda mahkemenin yazılı savunmaları alacağını belirtti. Duruşma yapılmaksızın karar vermenin mümkün olabileceğini anlatan Gül “Burada da hâkim yine basit yargılama itibarıyla kararı benzer usulle duruşmasız verecek ve herkes bu kararı alacak. Bunların anlamı, Trabzon Adliyesinde, Türkiye’nin herhangi bir adliyesinde böyle artık uzun fermanlara dönen duruşma listeleri yerine, asliye cezalarda, ağır cezalarda vatandaşın gecikmeksizin davaları görülecek” diye konuştu.