Bahçeli, saldırının yeni bir kanlı sayfanın açılması anlamına geldiğini belirterek, "emperyalizmin maşası Ermenistan'ın işgal ettiği Türk topraklarına yerleşme ve yuvalanma emellerinin, Karabağ meselesinin adil ve hakkaniyetli şekilde çözüm hedeflerini sekteye uğrattığı"na dikkati çekti.
Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:
"Ermenistan'ın alçak saldırısını Akdeniz ve Ege'de oynanan şirret oyunlardan, Libya, Suriye ve Irak'ta sahnelenen emperyalist projelerden ayrı düşünmek imkânsızdır. Türk düşmanlarının farklı coğrafyalarda husumet nöbetine girdiği ortadadır. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu gerçeği değiştiremeyecektir. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün müstevli odakları tekraren uyarıyorum, Türk milletinin sabrını test etme yanlışına hiç kimse tevessül etmemelidir. Nitekim sonuçları hem acıklı hem de ağır olacaktır."