Aşı, Türkiye'de ilk olarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olarak çalışan 53 yaşındaki Asım Baştürk'e yapıldı. Fakültede Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, pandeminin sonlanabilmesi için iki etken olduğunu, birisinin toplumdaki koruyucu ankitorun yüzde 50'nin üzerinde çıkması, ikincisinin ise aşı çalışmaları olduğunu kaydetti. Dünyanın farklı yerlerinde farklı ırklar üzerinde de FAZ 3 aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten Tabak, çalışmalar sonucu etkinliği görülürse aralık ya da ocak ayı gibi tüm dünyada aşılamaların başlayabileceğini ifade etti.