Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nda ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Hâlâ genç bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye’de, yaşlı nüfusun payı arttı, 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ilk defa yüzde 10’a ulaştı. Araştırma, Türkiye’nin demografik yapısı, doğurganlık düzeyi, gebeliği engelleyici metod kullanımı, anne-çocuk sağlığı, üreme sağlığı ile ilgili konularda mevcut duruma ve değişimlere ilişkin ulusal ve bölgesel düzeyde bilgi veriyor.  Toplam 9 bin 500 kadın ile görüşüldü.  ANKARA