Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı.

Mahkeme, davalı-karşı davacı kadının davasını kabul ederek tarafların boşanmasına karar verdi.

Mahkeme, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle kadının maddi manevi tazminat talebini de hüküm altına aldı.

Kadın tazminat miktarı, erkek ise davanın reddi yönünden kararı temyiz etti.

EMSAL KARAR
Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, öğretmen olan kadına verilen yoksulluk nafakası kararını yasaya aykırı buldu.

Kararda, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında, davalı-karşı davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat miktarının az olduğuna kanaat getirildi.

"Bu yön gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir." ifade edilen kararda, toplanan delillerden davalı-karşı davacı kadının öğretmen olduğu, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceği aktarıldı.

Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşullarının oluşmadığı belirtilen kararda, yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesinin doğru görülmediği ve bozmayı gerektirdiği aktarıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU
"Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre 2010 doğumlu ortak çocuk R.K. yararına takdir edilen iştirak nafakası çoktur." denilen kararın devamında, "Mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Yargıtay'dan 'münafık' kararı Yargıtay'dan 'münafık' kararı Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 'münafık' sözünün hakaret olmadığına hükmetti. Yüksek mahkeme, 'Senden hoca değil münafık bile olamaz' dediği için mahkum edilen sanığın mahkumiyet kararını bozdu.

Akıl hastasının kredi oyunu Yargıtay'a takıldı Akıl hastasının kredi oyunu Yargıtay'a takıldı Şizofren teşhisi konulan genç, tam ehliyetli gibi davranarak bankadan kredi çekti. Bir süre sonra intihar eden gencin akrabalarının, kredi taksitlerini 'hayat sigortası' kapsamında kendilerine geri ödenmesini istemesi üzerine devreye Yargıtay girdi. Çıkan kararda "Kredi çekerken tam ehliyetli gibi davranan tam ehliyetsiz mûrisin borcundan mirasçılar sorumludur" dendi.

Yargıtay'dan usta çırak kararı Yargıtay'dan usta çırak kararı Bursa’da, otomobil bakım servisindeki kaporta ustası, çırağa ‘Şerefsiz’ deyince tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi’nin ‘mağdur oldu’ kararını Yargıtay bozdu. Yüksek Mahkeme, davacı işçinin şirket çalışanına yönelik kullandığı ’şerefsiz’ kelimesinin hakaret olup, davacının iş akdinin işverenin başka bir işçisine açıkça hakaret etmesi nedeni ile feshinin yerinde olduğuna hükmetti.