İnşaat şantiyesinde çalışan işçi, acil bir takım işleri olduğunu belirterek şantiye şefi inşaat mühendisi H.T.’den sözlü izin alıp işten ayrıldı. İşçi iki gün mesaiye gelmeyince şantiye şefi mühendis, devamsızlık tutanağı tuttu. İşveren tarafından kapı önüne konulan işçi, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı.

TAZMİNATINI İSTEDİ

İşçi, iş akdinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma alacaklarının tahsilini talep etti. Şirket ise işçinin mazeret bildirmeden ve haber vermeden devamsızlık yaptığını savunarak davanın reddini talep etti.

MAHKEME "ŞİRKET TAZMİNAT ÖDEYECEK" DEDİ

Mahkeme; tanıklarının beyanlarına dayanarak, tarafların ileri sürmediği ‘çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen işçinin çıkışının verildiği’ gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verdi. İşveren kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY İŞÇİYİ HAKSIZ BULDU

İşçinin devamsızlık yaptığı ileri sürülen günlerde şefinden sözlü izin aldığını belirttiğine dikkat çekilen kararda; “Davacı dava dilekçesinde, acil bir takım işleri nedeniyle şantiye şefi olan mühendis H.T.’den izin aldığını ve işyerinden ayrıldığını, onun bilgisi ve haberi doğrultusunda iki gün işe gitmediğini belirtmiş, iş sözleşmesinin feshi konusunda başka bir sebep ileri sürmemiş, fesih tarihini de belirtmemiştir. Davacı bu iddiasıyla bağlıdır. Davalı taraf, davacının bu iddiasına karşılık izin aldığını belirttiği H.T.'nin imzasının bulunduğu ve işyerini 22.07.2014 tarihinde terk ettiğine dair tutanak sunmuştur. Davalı işyerinde tutulan 23.07.2014 ve 24.07.2014 tarihli devamsızlık tutanakları da davacının iki gün işe gitmediğine ilişkin kabulüyle örtüşmektedir. Mahkemece iş sözleşmesinin feshinde davacının ileri sürdüğü bu husus dikkate alınmaksızın ve değerlendirilmeksizin, davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği "çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği" gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiştir. Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yargıtay'dan eski ayakkabı çalan hırsıza şok: Cezası 7.5 sene Yargıtay'dan eski ayakkabı çalan hırsıza şok: Cezası 7.5 sene Girdiği apartmanda bir çift eski ayakkabı çalan hırsıza yıllarca yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay'dan 100 TL masrafı çıkan sıfır otomobil için emsal karar Yargıtay'dan 100 TL masrafı çıkan sıfır otomobil için emsal karar Yeni aldığı aracın kapılarında kusur çıkan "tüketicinin para iadesi veya otomobilin değiştirilmesine" yönelik taleplerini reddeden yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay, tüketicinin ayıp oranında indirim talebinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay 'zorunluluk hali suç değil' dedi Yargıtay 'zorunluluk hali suç değil' dedi Sosyal güvencesi olmayan ve aniden rahatsızlanan bir vatandaş yakınının kimliği ile hastaneye giderek ameliyat olunca SGK, ‘nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından dava açtı. Yıllarca devam eden davayı sonuçlandıran Yargıtay ameliyat olması eyleminde zorunluluk hali bulunduğundan kamu kurumunu dolandırma suçu oluşmayacağına hükmetti.