Tarihi sürece ilişkin çok sayıda belgeyi yakından incelediğini kaydeden Gauin "Milletvekilleri, memurlar ve üst düzey devlet adamları dâhil, en az 350 bin, hatta büyük ihtimalle 500 bin Osmanlı Ermenisinin tehcirden muaf tutulması ve zorla tehcir kararının rasyonel bir ulusal güvenlik algısına dayanması hususlarını (soykırım olmadığına) delil olarak gösterebilirim" değerlendirmesini yaptı. Gauin, sistematik bir katliamın hiçbir zaman yapılmaması, merkezî hükûmetin Ermenilerin korunması hususundaki açık emirleri ve 1915-1917 arasında suçluların gereken cezalara çarptırılmış olmalarının "soykırımın olmadığına dair" güçlü deliller arasında olduğunu belirtti. 1915 olayları hakkındaki araştırmalarına 2006-2007 yıllarında başladığını kaydeden Gauin, 2011-2019 arasında doktora tezini tamamladığı aktardı. Fransa'nın 1915 olaylarına dair kanıtları konusuna da değinen Gauin, "soykırım" iddialarının tanınmasını meşrulaştıran parlamento raporunu "dehşet verici" olarak nitelendirdi