MAHMUT ÖZAY

Korona sonrası ortaya çıkan problemleri ve çözüm önerilerini sıralayan Üsküdar Üniversitesinden Doç. Dr. Çiğdem Yektaş şunları söyledi:
∂ Okul ve ev arasında sınırlar kayboldu. Bir çocuğun gelişiminde aslında önemli olan bir rol karmaşasına da denk geliyor ki ebeveyn için de aynı şey geçerli aslında. Çünkü sadece sabahları görebildiği, hafta sonları kısıtlı zaman geçirdiği çocuklarıyla daha fazla temas eder oldu. Dolayısıyla ev içi dersler, ödevlerin takibini de anne ve babalar almak mecburiyetinde kaldı.
∂ Okul öncesi ve okul sonrasında normalde ekranı oyun ve eğlence amacıyla kullanırken bir anda ekranın anlamı değişti. Ekran görev ve yükümlülükler, ders anlamına gelmeye başladı. Ancak anlamdaki bu değişme ya da kayma o ana kadar böyle bir deneyimi olmayan çocuk için uzun bir zaman gerektirebilir
∂ Uzun süreli ekran kullanımı hem dikkati hem de duygu regülasyonu ve davranış düzenlemesini bozduğu için mutlaka uygun sınırlamaların, pandemi de olsa yapılması gerekiyor. Burada yine ebeveynin tutumu çok önemli. Devreye girmesi gereken ebeveyn aşırı sınırlayıcı ya da aşırı esnek davrandığında biz daha çok sorun yaşıyoruz.
∂ Pandeminin oluşturduğu ortam, okulda doğrudan yaşanan fiziki tecrübeleri de aslında ortadan kaldırdı. Bu durumda okulun getirdiği diğer pek çok kavramı çocuğun içselleştirmesi çok güçleşti.
∂ Okul kavramı okulun çocuğun hayatına getirdiği düzen aslında çok elzemdir ve siz okulla bu dönem tanışmak mecburiyetinde kaldıysanız bir çocuk olarak bu kavramın sizde yerleşmesi ve sizin için taşıyacağı anlamlar da çok farklı olacaktır.