Mahmut Özay | İSTANBUL

Öğrencilere dağıtılan ücretsiz kitapları yetersiz bulan bazı okul idarecilerin “yardımcı kaynak” adı altında öğrencilerden ek kitaplar istemesini "Bin 200 liraya ek kitap mı olur" başlığıyla gündeme getirmemizden sonra harekete geçen MEB, bütün şehirlere bir yazı göndererek “öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları ile Bakanlığın hazırladığı yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin okullarda reklam ve tanıtımlarının yapılmasına izin verilmemesini ve velilere yönelik maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılmasını” istedi. Yazıda “Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz” hükmü hatırlatıldı.

1.200 liraya ek kitap mı olur? 1.200 liraya ek kitap mı olur? Yüz yüze eğitimin başlaması ile çocuğu okula giden her ailenin dilinde şu günlerde ‘ek kaynak’ var. Öğrencilere ek kitap listeleri verilmeye başladı. Veliler ek külfetten, öğretmenler kitapların yetersizliğinden şikâyetçi...