Sefa Bilgitekin ANKARA

Bakanlık, Devlet Su İşleri (DSİ) aracılığıyla bugüne kadar toplamda 6.1 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışması yaptı. Buna ilave olarak 3.2 milyon hektar alanın da tescil işlemleri tamamlanırken, 2023’e kadar da 8.3 milyon hektar arazinin toplulaştırılması hedefleniyor. Tarım arazilerinin çeşitli nedenlerle parçalanması, bir yandan verimliliğin azalmasına diğer yandan da sahibinin kâr edememesine yol açıyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için harekete geçen bakanlık, tarımsal üretimin artması ve kırsalda yaşayanların topraklarını terk etmemesi için arazi toplulaştırma işlemlerini sürdürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla düzenli parseller oluşurken, her parselin suya kavuşmasının önü açıldı. Ayrıca zirai mücadele ve gübreleme işlemlerinin de kolaylaşması üretimde beklentilerin karşılanması noktasında yardımcı oluyor.

TOPLU ARAZİDE YÜZDE 40 TASARRUF
Birleştirilen tarım arazilerinde üretim için sulama çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar sulamaya uygun olan 8.5 milyon hektar tarım sahasının 6.6 milyon hektarı suyla buluştu. 1.9 milyon hektar arazininse DSİ tarafından sulamaya açılması planlanıyor. Arazi toplulaştırmayla birlikte kamulaştırma ve inşaat maliyetlerinden yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağlanabiliyor.

 

İŞLETME BAŞI 1 HEKTARTürkiye toplu arazi noktasında Avrupa’nın gerisinde. AB ülkelerinde ortalama işletme büyüklüğü 16 hektar iken bu alan ülkemizde sadece 6 hektar. Yine, tarım işletmelerinde işletme başına ortalama parsel sayısı 11’in üzerinde, ortalama parsel büyüklüğü ise 1 hektar civarında. AB ülkelerinde ise parsel büyüklüğü 1.8 hektar ile 4 hektar arasında değişiyor.