OSMAN ÇOBANOĞLU - Süresi dolan 2015-2018 Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı’nın yerine yeni yol haritası devreye alındı. “2019-2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” adı verilen yeni eylem planını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5 ana bileşenden oluşan yeni stratejiyi 11. Kalkınma Planı doğrultusunda hazırladıklarını söyledi. “Vakit artık, Türkiye’yi bir üst lige çıkarma, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokma vaktidir” diyen Varank eylem planı hakkında şu bilgileri verdi: Sanayici, girişimci ve araştırmacılara paydaş odaklı bir yaklaşımla tek noktadan destek sunacak, onların ilk muhatabı olacağız. Bakanlığımız bünyesinde yeni mekanizmalar kurgulayıp, verimliliği artıracağız. Sanayi stratejimizde beş ana bileşen ve 23 alt politika belirledik. İlk bileşenimiz yüksek teknoloji ve inovasyon. Amacımız ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu hâline getirmek. İkinci bileşen olan dijital dönüşüm ve sanayi hamlesiyle, teknoloji odaklı sanayileşme için somut adımlar atacağız. Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla, fikirden ürüne kadar tüm süreçte girişimci sayısını artıracak ve ekosistemi daha da güçlendireceğiz.
Bu kapsamda imalat sanayi ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerinin payını yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Varank “Daha rekabetçi ve yüksek katma değerli üretime giden yol, Ar-Ge’ye yapılan harcamalardan geçiyor. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye çıkaracağız. Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, ülkemizden 23 firmayı sokmak istiyoruz. Yazılım alanında yetenek havuzumuzu genişletip, en az 500 bin yazılımcımız olsun istiyoruz. 2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz.  Bu noktada Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz” dedi. Varank, Türkiye’den milyar bir dolar değerlemeye ulaşmış yerli girişimler çıkarmak istediklerine dikkat çekerek “Girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere Unicorn deniliyor. Dünya’da 300’e yakın unicorn bulunuyor. Ülkemizden de unicornlar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin, hatta bunlara da Turcorn denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var” diye konuştu. 

Devlet stratejik girişimlere ortak olacak 
İşte ana başlıklarıyla 2019-2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi:
¥ Millî ve özgün teknolojilere ilişkin yol haritası belirlenecek.
¥ AR-GE güçlendirilecek. Aynı yatırımların tekrar yapılmasının önüne geçilecek.
¥ Türkiye markalarını küreselleştirmek için adımlar atılacak.
¥ 5G, robotlar ve otonom araçlar gibi alanlarda mevzuat çalışmalarında proaktif olunacak.
¥ Bağlantılı otonom teknolojiler için otomotiv akreditasyon/sertifikasyon merkezi kurulacak.
¥ Kamunun altın hisseyle stratejik girişimlere ortak olması alternatifi değerlendirilecek.
¥ Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kurulacak. 
¥ Savunma ve Havacılık, Elektrikli Otomobil, Petrokimya, İletişim Teknolojileri gibi alanlarda stratejik kümeler desteklenecek.
¥ Yabancıların Türkiye’de AR-GE merkezi açması desteklenecek.
¥ Kalkınma ajanslarının rolü etkinleştirilecek. Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu kurulacak. 
¥ Kitle fonlaması, risk sermayesi, hisseye dönüşebilir tahvil ihracı gibi uygulamalar yaygınlaştırılacak. 
¥  Yurt dışından gelen girişimciler için hoş geldin paketi ve girişimci vizesi hayata geçirilecek
¥  Tedarikçiler, Sanayi İş Birliği Programı ve kamu alım garantisi kapsamında desteklenecek.
¥ Dijital Teknoloji Uzmanı gibi yetkinlikleri gösteren dijital rozet uygulamasına geçilecek.
¥ Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi öğrencilerini sanayi ve teknoloji alanlarında kariyer yapmaya özendirecek.
¥ Açık Kaynak Platformuyla yazılım maliyetleri azaltılarak girişimler desteklenecek. 
¥ Yapay Zekâ Enstitüsü kurulacak.
¥ Millî Teknoloji Hamlesi’yle öncelikli projelerdeki siber güvenlik risklerini belirleyip, gerekli tedbirler alınacak. 
¥ Millî blokzincir altyapısı geliştirilecek. Blokzincir tabanlı ağ oluşturulacak.