CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

İklim değişikliği, doğal afetlerin önünü açarak can ve mal kaybının artırırken, bu durumdan sigorta sektörü de etkileniyor. TBMM İklim Değişikliği Komisyonunda sunum yapan Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan, 2020 Küresel Doğal Afetler Raporu’na göre geçen yıl yaşanan küresel doğal afetlerin ekonomik kaybının yaklaşık 270 milyar dolar, sigorta sektörü tarafından ödenen zararın ise 100 milyar dolar olduğunu söyledi. Unan, iklim değişikliği nedeniyle sigorta sektöründe hasar ödemelerinin artacağını kaydetti.

YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLDİ
Sigortacılık sektörünün iklim değişikliğiyle birlikte yeni yöntemler geliştirdiğine dikkat çeken Unan “Bunlardan bir tanesi afet bonosu. Afet bonosu, sigortalanmış riskin finansal piyasalara devri. Bir de ‘parametrik sigorta’ dediğimiz son 3-5 yıl içerisinde geliştirilen ve dünyada oldukça fazla uygulaması olan bir sigorta türü var. Bu sigorta, düşük olasılıklı ve yüksek maliyetli riskler için ve genellikle doğal afetlerin yol açabileceği hasarlar için yapılıyor. Artan sıcaklık, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklık dalgalarının hem frekans hem de şiddet olarak artması ve yağışların düzensizleşmesi gibi değişimler, gelecek 10 yıl içerisinde hasarları tırmandıracak. Bu tüm dünya için de, ülkemiz için de geçerli. Hasarların büyük bir kısmı birincil değil, ikincil, yani artçı olaylardan kaynaklanacak. Örneğin, geçtiğimiz yıl Japonya’da meydana gelen tayfundan sonra uzun süre devam eden şiddetli yağışlar ve Mozambik’te gerçekleşen kasırgayı takip eden fırtına dalgaları, Asya’da yaygın sel-seylap hesaplarına neden oldu. Yani, birbirini tetikleyen hasarlar yaşayacağız bundan sonra” değerlendirmesini yaptı.

SİGORTALANMA ORANIMIZ DÜŞÜK
Türkiye’de sigortalanma oranının düşük olduğuna vurgu yapan Unan “Afetlerden korunmaya ilişkin ve sigortaya ilişkin toplumsal bilincimiz yok. Sigortalanma oranlarımız çok düşük. Ülkemizde her beş evden dördünün konut sigortası yok, dolayısıyla doğal afet teminatı da yok. Türkiye'deki konutların neredeyse yarısının zorunlu deprem sigortası bulunmuyor. KOBİ’lerin üçte ikisinin sigortası yok. Her dört araçtan üçünün kasko sigortası bulunmuyor. İş yerlerinin yarısının yangın ve doğal afet sigortası yok” bilgisini paylaştı.