Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      

Dönüşümün yeni yol haritası belirlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dönüşümün yeni yol haritası belirlendi
Kentsel Dönüşüm, Deprem Konutları, Haber

EMLAK Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kentsel dönüşümde yeni bir evreye geçildi. Meclis’te kabul edilerek yasalaşan yeni kanun dönüşüm sürecindeki birçok engeli bertaraf ediyor. Yeni Kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı; riskli binaların tespiti ve dönüşümü ile ilgili net kararlar alabilecek. Bu sayede dönüşüm çok daha hızlı gerçekleşecek. İşte bütün detaylar…

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Bu doğrultuda dönüşümün önünü açacak birçok yenilik devreye alındı. Mesela; düzenlemeyle kentsel dönüşüm kararı hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınabilecek. Riskli yapıların tahliyesinin engellenmesi hâlinde güvenlik güçleri devreye girecek. İstanbul’da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan ‘yarısı bizden’ kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine mali yardım yapılabilmesine imkân tanınacak. Riskli binaların tespiti ve karot alımlarında kolaylık sağlanacak. Hak sahiplerinin taşınmaz değerlerinin belirlenmesinde bilirkişi aktif rol oynayacak… Kısacası bu kanun kentsel dönüşümün önünüzdeki engellerin kaldırılmasını sağlayacak. Bu haftaki yazımızda hem bu kanun teklifinin detaylarını hem de kentsel dönüşümde ev sahipleri ve kiracıların izleyeceği yolu detaylı şekilde anlatacağız.

Dönüşümün yeni yol haritası belirlendi

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NEDİR?

Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen Kanun, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları içeriyor. Afetler neticesinde can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi ve dönüşüm sürecinin hızlanmasını hedefliyor.

HANGİ BİNALAR DÖNÜŞÜM KAPSAMINA GİRİYOR?

Ülke genelinde bütün binalar bu kanun kapsamında yer alıyor. Binanın bulunduğu yere, yaşına, deprem bölgesine bakılmaksızın, ‘riskli’ olarak tespit edilen bütün binalar Kanun hükümlerinden faydalanabilecek.

RİSKLİ BİNALARIN TESPİTİ NASIL YAPILACAK?

Bu süreç iki şekilde ilerleyecek. Birincisi ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ riskli bina tespit çalışmalarına hız verecek. Kamu kurumları gerekli gördükleri bina veya bölgelerin dönüşümüne karar verebilecek. Ayrıca kat maliklerinin başvuruları da dikkate alınacak. Burada da bakanlığın belirlediği kurumlar risk tespiti yapacak.

Dönüşümün yeni yol haritası belirlendi

MÜTEAHHİT İSTEĞE GÖRE SEÇİLEBİLİR Mİ?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yeni bina yapımında TOKİ ile iş birliği yapıyor. Ancak kat malikleri salt çoğunluk oluşturarak kendi belirledikleri bir müteahhit ile de anlaşabiliyor. Bu doğrultuda yeni firma yapım ve proje bitim taahhütlerini Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na bildirerek işe başlayabiliyor.

BİNADA ORTAK KARAR ALINAMAMASI DURUMUNDA NE OLACAK?

Yeni kanun ile dönüşümde en büyük sorunlardan biri olan salt çoğunluk konusu da aydınlığa kavuştu. Daha önce maliklerin 3’te 2’sinin (mesela 30 daireden 20’sinin onayı) çoğunluğu aranırken artık salt çoğunluk (mesela 30 daireden 16’sı) ile dönüşüme başlanabilecek. Kısaca kentsel dönüşümlerde, yapı ruhsatı alınması da dâhil olmak üzere tüm iş ve işlemler salt çoğunluk kararı ile ilerleyecek. Öte risk tespiti ve karot alım süreci de salt çoğunluğun kararına başladı. Şayet bu konularla ilgili zorluk çıkarılması durumunda kolluk kuvvetleri duruma müdahale edecek.

KAT MALİKLERİNE NE GİBİ DESTEKLERDE BULUNULACAK?

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacak.

KİRACILARA HANGİ DESTEKLER VERİLECEK?

Öte yandan Kanun kapsamında kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılacak. Kiracıların konut satın almak istemeleri hâlinde bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan alınacak kredilere faiz desteği verilecek.

YIKIM SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Riskli yapı tespitine ilişkin bilgiler, riskli yapıya asılacak, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirim yapılacak ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilecek. Ardından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yıkım sürecine başlayacak. Şayet zor kullanılması durumunda kolluk kuvvetleri devreye girecek. Öte yandan başkanlığın riskli binadaki elektrik, su ve doğalgazı kesme yetkisi de bulunuyor. Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE 'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI GEÇERLİ Mİ?

Evet dönüşüm projelerinin tamamı ‘yarısı bizden’ kampanyası ile destekleniyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ‘yarısı bizden’ kampanyasına başvuran kat maliklerinin bulunduğu binalara giderek incelemelerde bulunacak. Şayet çok riskli bir bina ise yıkımı hızla gerçekleştirilecek. Ancak bina orta hasar ya da tercihen dönüşüme girmiş ise süreç kat maliklerinin anlaştıkları müteahhide bırakılacak.

YERLEŞİM BÖLGELERİ DE REZERV ALAN OLABİLECEK

Kanunda ‘rezerv alan’ tanımında değişiklik yapıldı. Rezerv yapı alanı tanımında yer alan “yeni yerleşim alanı olarak” ibaresi metinden 
çıkarıldı. Yani hâlihazırda yerleşim yeri olan bölgeler de ‘rezerv alan’ ilan edilebilecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde, uygulamada açılan 
davalarda herhangi bir taşınmazın rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesi için meskûn alanlar (imar planı belirlenmiş, iskânı alınmış alanlar) dışında olması gerektiği yönünde değerlendirme yapılarak hüküm kurulduğu, yerleşim yerlerinde yer alan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenmesinin mümkün olmasının amaçlandığı belirtildi.

DEPREM BÖLGESİNDE DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Kanun’da deprem bölgesinde hayatın normale döndürülmesi için ağır hasarlı yapıların akıbetinin bir an önce belirlenmesi amacıyla mahkeme sürelerinin kısaltılmasına yönelik bir madde yer aldı. Buna göre depremlerin etkisiyle oluşan hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla hak sahipliğiyle ilgili işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında 10 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğ edilecek. Deprem bölgesindeki riskli binaların dönüşümünde bürokrasi en aza indirilecek.

 

Düzenleyen:  - EMLAK
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...