Selçuk Böke ANKARA

İki ülke arasında Ege’de çözülmeyi bekleyen ihtilaflı konuların başında adaların silahlandırılması, aidiyeti belirsiz adaların statüsü, hava sahası, karasuları, FIR hattı (Uçuş Bilgi Bölgesi) gibi meseleler geliyor. Ankara uzun süredir bu sorunların “paket hâlinde” Lahey’de bulunan Uluslararası Adalet Divanına taşınması çağrısı yaparken bütün bu meselelerde haksız olduğunu bilen Atina ise Ankara’nın bu çağrısına kulak tıkayıp mahkemeye gitmek istemiyor. Atina, sadece Ege’deki kıta sahanlığı konusunun Lahey’e taşınmasını istiyor ve Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun attığı adımların da tartışmaya açılmasını talep ediyor.
Yunanistan ile Lahey’e gidilmesi hâlinde, Uluslararası Adalet Divanının 1977’de İngiltere-Fransa, 1984’te Malta-Libya, 2012’de Nikaragua- Kolombiya arasındaki deniz yetkisi davalarında Türkiye’nin tezlerini destekler nitelikte içtihatları bulunuyor. Bu sebeple Atina’nın tezlerini kabul ettirebilmesi mümkün görünmüyor. Öte yandan son günlerde Ankara-Atina hattında üç koldan görüşmeler sürüyor. İlki NATO’nun ev sahipliğinde “ayrıştırma usulleri” görüşmeleri, ikincisi “istikşafi görüşmeler”, üçüncüsü ise Türk ve Yunan askerleri heyetleri arasında “güven artırıcı tedbirler” dâhilindeki temaslar. Güven artırıcı toplantıların dördüncüsünün yine önümüzdeki süreçte Ankara’da yapılması planlanıyor.