Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Programın en önemli bölümlerinden biri, arazilerin bölünmesinin önlenmesi projeleri. Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde toprak özelliklerini gösteren detaylı analizler yaptıracak. Böylece 2,5 milyon hektar tarım alanının arazi planlaması yapılacak, bu arazilerin tarım dışı kullanılmasının azaltılması sağlanacak. Tespiti tamamlanan 26 ovadan en az 7'si 'Büyük Ova Koruma Alanı' ilan edilecek, sınırlar kesinleşecek. Kurulacak 'arazi bankacılığı' ile sözleşmeli üretim desteklenecek. Öte yandan tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmemesi için diğer mirasçının payını almak isteyene destek olunacak. Arazi toplulaştırmasında sulama yatırımları entegre olarak yapılacak. İlk aşamada 200 bin hektar alanda toplulaştırma başlayacak, 1,2 milyon hektarın tescil işlemi tamamlanacak.