Herkesin önünden geçtiği o kitabede ne yazıyor? İşte Eyüp Sultan Türbesi'ndeki altın yaldızlı şiirin tercümesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Herkesin önünden geçtiği o kitabede ne yazıyor? İşte Eyüp Sultan Türbesi'ndeki altın yaldızlı şiirin tercümesi

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'un manevi fatihi olarak bilinen, sahabeden Ebû Eyyûb-El Ensârî'nin türbesi şehrin en sık ziyaret edilen yerlerinden biri. Bir sosyal medya kullanıcısı bölgedeki kitabeleri yayınladığı hesabında Eyüp Sultan Türbesi'ndeki meşhur kitabeyi de Arapçadan hem okunuşu hem de manasıyla tam çevirisini paylaştı.

Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed onun adına yaptırdığı cami ve türbesiyle bölgeyi ihya ediyor ve Osmanlılar da burayı vakıf eserlerle doldurmaya devam ediyor.

Cami ve türbe çeşitli dönemlerde deprem başta olmak üzere çeşitli afetlerle hasar almışsa da Osmanlı padişahları burayı daima imar ederek destekledi. 

Ebû Eyyûb-El Ensârî Hazretleri, hem Peygamber efendimize yakınlığı hem de ömrünün son anlarında fetih hadis-i şerifindeki müjdeye kavuşmak için Konstantiniyye önlerine kadar gelmesi sebebiyle "İstanbul'un manevi fatihi" olarak kabul ediliyor. 

Bundan dolayı Osmanlı padişahları her biri birer sanat eseri olan levhalarla; ayet-i kerime, hadis-i şerif ve hikmetli şiirlerle türbenin içini ve etrafını süslemiştir.

Herkes önünden geçiyor peki ne yazıyor? Eyüp Sultan Türbesi'ndeki o enfes şiir tercüme edildi! İşte o satırlar... - 1. Resim

O ŞİİRDE NELER YAZIYOR?

Özellikle üç aylar, cuma, kandil, bayram gibi mübarek kabul edilen zaman dilimlerinde Eyüp Sultan Türbesi dolup taşıyor, manevi havasından insanlar istifade ediyor. 

Profilinde kendisini "mühendis, tarihsever, fotoğrafçı" olarak tarif eden Emir Ali Demirel, Eyüp Sultan'da yer alan kitabeleri okuyor, fotoğraflıyor ve çevirisiyle birlikte paylaşıyor. 

Herkes önünden geçiyor peki ne yazıyor? Eyüp Sultan Türbesi'ndeki o enfes şiir tercüme edildi! İşte o satırlar... - 2. Resim

Eyüp Sultan Türbesinde çıkışında yer alan, Şeyhülislâm Es‘ad Efendi’ye ait uzun ve enfes şiiri de okunuşu ve tercümesiyle paylaştı. İşte o şiir:

Ekrim Ebâ-Eyyûbe ‘abdeke Hâlidâ
Yâ rabbi fî Cennâtin huldike hâlidâ

Yâ Rabbî sen, kulun Hâlid bin Zeyd Ebâ-Eyyûb el-Ensârî’ye, huld cennetlerine onu dâhil ederek ikrâm eyle.

Hüve sâhibun li-nebiyyinâ ve musâhibun
Kem min hadîsin yürvâ ‘anhu müsnedâ

O ki, peygamber efendimizin yakın arkadaşlarından ve kendisinden müsned olarak çokça hadîs-i şerîfin rivâyet edilmiş olan pek kıymetli
bir zâtdır.

Hüve min benî-ahvâl-i ‘Abdulmuttalibi
li-nebiyyinâ men kâne cedden zâ-ecdâ

O ki, peygamber efendimizin kıymetli cedd-i kerîmi Abdülmuttalib Hazretleri’nin dayı-oğullarındandır.

Şerrefallâhu kadrehû fe-enâhe fî
me’vâhu râhilatu’-rasûli’l-muktedâ

Allah onun kadrini kıymetini şereflendirsin ki, kendisine her işte uymamız gereken Resulullah’ın bineği onun evinin önünde çökmüştür.

Âve’n-Nebiyye’l-Mustafâ mütebevvi’â
li’d-dâri ve’l-îmâni fî hede’l-hüdâ

O ki, peygamberimiz Muhammed Mustafa Hazretlerini, îmân ve hidâyet yurdu olan hânesinde ağırladı.

Hüve kâne haysu mine’l-izâfeti sâbıkan
Min sâdetin nasara’n-Nebiyye Muhammedâ

Bu kıymetli yakınlığından ötürü O, peygamberimiz Muhammed aleyhisselam’a yardım eden ensâr-ı kirâmın efendilerinden oldu.

Ni‘me’l-izâfetü ve’z-zıyâfetu habbezâ
Dayfun kerîmü’l-halkı feyyâzü’n-nedâ

Bu, ne güzel yakınlık ve ziyafettir ki O misafir ettiği kişi, ahlakı en güzel ve bol feyizler yağdıran bir zât-ı ekremdir.

Fe-ekâme bi’l-berekâti seb‘ate eşhurin
Fî dârihî hattâ etemme’l-mescidâ

Peygamberimiz aleyhisselâm, Ebâ Eyyûb’un hânesinde bereketleriyle beraber yedi ay konakladılar. Tâ ki mescid-i nebî’nin inşâsı tamamlanıncaya kadar.

Bi’l-leyli kâne yetûfu havle cenânihî
Hıfzan lehû li-silâhihî mütekalledâ

Geceleri silahını kuşanarak, o serveri muhafaza etmek için onun etrafında dört dönerdi. (Efendimiz’in iştirak ettiği harblerde yakın korumalığını da yapmıştır)

Fe-de‘â lehû fahru’l-verâ fe-li-eclihî
Hayyen ve meyyiten sıyne min keydi’l-‘ıdâ

Efendimiz aleyhisselam ona böylelikle vazîfe buyurmuşlardı, ölü ya da diri olmayı (sonunu) düşünmeden düşmanın tuzaklarından o serveri muhafaza buyurdu.

Şehide’l-müşâhide câhiden ve mücâhidâ
Ve mukâbiden bi-hurûbihî mâ-kâbedâ

Pek çok gayretkeşlikle cihadlarda bulundu ve pek çok zorluklara göğüs gererek o nebiyy-i zîşân efendimizi canı pahasına harplerde müdafaa etti.

Hattâ etâ bi-salâbetin ve mehâbetin
Fî âhiri’l-gazevâti hâza’l-meşhedâ

O ki, gazâlardaki bu yakın muhafızlığı ve gayretkeşliği ile cenk meydanında salâbet ve mehâbet kaynağı oldu.

Kad mâte mabtûnen garîben gâziyâ
Fe-ğadâ şehîden kable en-yesteşhedâ

Gazâ niyyetiyle geldiği bu topraklarda garîb olarak, daha şehîd olmayı arzu edecek bir muharebe dahi vuku bulamadan dizanteriden birkaç gün içinde şehîden vefat etti.

Rabbi’rz ‘anhu ve arzıhî fî arzihî
V’b‘ashu li’l-cîrâni yeşfa‘u kâidâ

Yâ rabbi, ondan razı ol ve yattığı bu topraklarda da onu bizden razı et! O’nu dirilttiğin zaman da kabir komşularına (Tüm bu şehir halkına) onu şefaatçi eyle!

V’ensur bihî Sultân Osmân ellezî
Âsertehû bi’l-mülki dâme mü’eyyedâ

Yâ rabbi, mülkü ihsân ettiğin Sultan (II.) Osman Hân’a da bu zât hürmetine yardımlar eyle!

V’erham bihi’s-Sultân Ahmede vâlidehû
V’ec‘alhu fî dâri’s-selâmi muhalledâ

Ya rabbi, Sultan II.Osman Hân’ın babası olan Sultan Ahmed Han’a da bu zât hürmetine rahmet eyle ve onu sonsuz esenlik yurdunda
meskûn eyle.

Hüve hâmilun li’l-livâi eşref-i mürselin
Yâ rabbi tahte livâihî ib‘as Es‘adâ!

Yâ rabbi, kıyamet gününde hamd sancağını peygamberlerin en şereflisi olarak taşıyacak olan Nebiyy-i Zîşân efendimizin o kutlu sancağı altında bu Es‘ad’ı da haşr eyle!

Sümme’s-salâtu ale’n-Nebiyyi ve âlihî
Ve cemî‘-i eshâbi salâten sermedâ

Devamlı ve pek çok selamlar ve dualar Nebiyy-i muhterem efendimizin ve ailesinin ve bütün eshabının üzerine olsun, âmîn!

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mustafa İşli19 Mart 2024 14:16

Allahüteâlâ sizden razı olsun çalışmalarınıza bol bol mükâfat versin

Sonraki Haber Yükleniyor...