27. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 27. günü teravih kılmanın fazileti nedir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
27. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 27. günü teravih kılmanın fazileti nedir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27. gün teravih namazı fazileti, Allah'ın emriyle cehennemin kapıları kapanır. | Ramazan ayının gelmesi ile birlikte teravih namazları yatsı namazından sonra eda edilmeye başlandı. Her günün ayrı bir teravih namazı fazileti bulunmaktadır. Gün gün teravih namazı faziletleri yazımızda derledik. Peki, 27. gün teravih namazı kılmanın fazileti nedir?

27. gün teravih namazı fazileti nedir? Gün gün teravih namazı faziletleri ile bugünkü teravih namazını kılmanın faziletinin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte, yirmi yedinci gün teravih namazı kılmanın fazileti!

27. GÜN TERAVİH NAMAZI KILMANIN FAZİLETİ

Ramazan’ın 27. günü teravih namazı kılmanın fazileti şu şekildedir:

Allah'ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.

TERAVİH NAMAZININ HER GECE İÇİN AYRI FAZİLETİ VAR MI?

Ramazan ayında her gece teravih namazı kılmanın fazileti, Hazreti Ali'ye sual edilince, cevabında buyurur ki:

“Her kim Ramazan-ı şerifin birinci gecesinde teravih namazı kılsa, Hak teâlâ, o kimsenin bütün tevbelerini kabul ederek, günahlarını bağışlar, ikinci gecesini kılan kimsenin ana babasının günahları affolunur. Üçüncü gece kılsa, melekler, o kula derler ki: “Sana müjdeler olsun, Hak teâlâ senin ibadetini kabul buyurdu, istediğin şerefe kavuştun, günahlarını affetti.” Dördüncü gece teravih namazını kılınca, Kur’ân-ı kerimi hatmetmiş gibi sevap kendisine ihsan edilir. Beşinci gece kılınca, Mescid-i aksada, Mekke’de ve Medine’de kılmış gibi, Hak teâlâ sevap ihsan eder. Altıncı gecesi kılsa, Beyt-ül ma'mûru tavaf etmiş gibi, yedinci gecesi kılsa, Firavun ile yapılan gazada bulunmuş gibi, sekizinci gece kılsa, Bedir harbinde Resûlullah efendimizle bulunmuş gibi, dokuzuncu gecesi için Davut aleyhisselam ile beraber ibadet etmiş gibi, onuncu gecesi için, dünya selamet ve saadeti ihsan edilir.”

GÜN GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

 1. gün teravih namazı fazileti: Bütün günahları bağışlanır. Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır.
 2. gün teravih namazı fazileti: Kendisinin ve eğer mü'min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.
 3. gün teravih namazı fazileti: Melekler müjde vererek derler ki: "Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi."
 4. gün teravih namazı fazileti: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân'ı hatmetmiş kadar sevap ihsan eder.
 5. gün teravih namazı fazileti: Allah (cc) Mescid-i Haram'da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.
 6. gün teravih namazı fazileti: Allah (cc) Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.
 7. gün teravih namazı fazileti: Allah (cc) Musa'nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.
 8. gün teravih namazı fazileti: Allah (cc) Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz (asm) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.
 9. gün teravih namazı fazileti: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.
 10. gün teravih namazı fazileti: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.
 11. gün teravih namazı fazileti: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.
 12. gün teravih namazı fazileti: Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Kıyamet günü yüzü ayın 14. günündeki gibi parlar.
 13. gün teravih namazı fazileti: Beytullah'ı imar etmiş gibi ecir verilir.
 14. gün teravih namazı fazileti: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.
 15. gün teravih namazı fazileti: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder. Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.
 16. gün teravih namazı fazileti: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken "Lailahe illallah" diyerek kalkar. Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.
 17. gün teravih namazı fazileti: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala'daki makamını görür. Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir.
 18. gün teravih namazı fazileti: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.
 19. gün teravih namazı fazileti: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.
 20. gün teravih namazı fazileti: Rasulullah Efendimiz'i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. Şehitlerin ve salih zatların sevabına denk sevap verilir.
 21. gün teravih namazı fazileti: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.
 22. gün teravih namazı fazileti: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.
 23. gün teravih namazı fazileti: Ümmet-i Muhammed'in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.
 24. gün teravih namazı fazileti: Beraatını sağ elinden alır.
 25. gün teravih namazı fazileti: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.
 26. gün teravih namazı fazileti: Allah'ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.
 27. gün teravih namazı fazileti: Allah'ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.
 28. gün teravih namazı fazileti: Allah'ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.
 29. gün teravih namazı fazileti: Eyyüb'ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.
 30. gün teravih namazı fazileti: Allah'ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: "Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah'ın Cemâl'ine nail olanlardır" Allah (cc) buyurdu ki: "İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim" Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...