Yerel seçimde 50+1 şartı var mı? 31 Mart 2024 seçimlerinde belediye başkanı olmak için yüzde 50+1 oy olmak şart mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerel seçimde 50+1 şartı var mı? 31 Mart 2024 seçimlerinde belediye başkanı olmak için yüzde 50+1 oy olmak şart mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimde 50+1 şartı var mı, yüzde 50’nin altında oy alırsa ne olur? | 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı seçimde olduğu gibi yerel seçimde de yüzde 50+1 şartı var mı yok mu merak ediyor. Peki, Yerel seçimde 50+1 şartı var mı? Bir belediye başkan adayının seçimde yüzde 50+1’in altında oy alması durumunda seçilip seçilemeyeceği araştırılıyor. İşte detaylar…

Yerel seçimde 50+1 şartı var mı? Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylarının seçiminin yapılacağı 31 Mart’ta belediye başkanı olmak için adayların yüzde kaç oy alması gerekiyor merak ediliyor. Peki, belediye başkanı olmak için yüzde 50+1 şartı aranır mı? İşte ayrıntılar…

YEREL SEÇİMDE 50+1 ŞARTI VAR MI?

Cumhurbaşkanı seçiminde olan yüzde 50+1 oy şartı, yerel seçimde belediye başkanı seçerken aranmamaktadır. Belediye başkan adayları arasından en yüksek oy oranına sahip aday seçimi kazanan aday olarak ilan edilir. Seçimin ikinci tura kalması gibi bir durum söz konusu değildir.

BELEDİYE BAŞKANI NASIL SEÇİLİR?

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 22. maddesine göre belediye başkanı seçilenlerin tespiti şu şekilde yapılmaktadır:

Madde 22 – Sandık kurullarınca gönderilen belediye başkanı seçimlerine ilişkin tutanaklar ilçe seçim kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy alan aday, başkanlığa seçilmiş olur.

Büyük şehir belediye başkanı seçimlerine ilişkin ilçe birleştirme tutanakları ilçelerden il seçim kuruluna gönderilir. İl seçim kurulu tarafından bu tutanaklar birleştirilerek en çok oy alan aday, büyük şehir belediye başkanlığına seçilmiş olur.

İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti:

Madde 23 – a) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi ve belediye meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayı, bütün partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan siyasi partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisinde hesaba katılmaz.

Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasi partilerin ve bağımsız adayların isimleri alt alta, kalan oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ... şeklinde devam edilmek suretiyle o seçim çevresinin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasi parti ayırımı yapılmaksızın, en büyükten en küçüğe doğru sıralanır Belediye ve il genel meclisi üye tamsayısı kadar üyelikler, bu payların sahibi olan siyasi partilere ve bağımsız adaylara, sayıların büyüklük sırasına göre tahsis olunur.

Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde bunlar, aralarında ad çekmek suretiyle, tahsis yapılır.

(Ek : 7/12/1988 - 3507/5 md.) l0 uncu madde uyarınca kontenjan adayı gösterilen belediye meclis üyesi seçim çevrelerinde bu maddeye göre yapılan bölme işlemi kontenjan sayısı çıkarılmak suretiyle yapılır. Kontenjan adayı gösterilen bu seçim çevrelerinde geçerli oyların en çoğunu almış olan siyasi partinin kontenjan adayları belediye meclis üyeliğini kazanmış olurlar.

(Ek : 7/12/1988 - 3507/5 md.) Büyük şehirlerde, kontenjan adaylığından belediye meclisi üyeliğine seçilenlerden birinci sıradakiler bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen oranla sınırlı kalmak kaydı ile Büyükşehir Belediye Meclisine katılırlar.

b) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir:

İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları il genel veya belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas olur.

Büyük şehir belediye başkanlığını kazananlara il seçim kurulları, diğer kazananlara ilçe seçim kurulları tarafından tutanakları verilir.

İl seçim kurulu başkanı büyük şehir belediye başkanlığına seçileni, ilçe seçim kurulu başkanı da belediye başkanlığı, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde derhal alışılmış usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile seçim kurulu kapısına astırır.

c) Yedek üyelikler için de (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanır. Siyasi partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen isimden itibaren sıra ile tespit olunur.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...