Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      

Yerel seçimde 2. tur var mı? 31 Mart 2024 seçimlerinde ikinci tur olacak mı, ne zaman?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerel seçimde 2. tur var mı? 31 Mart 2024 seçimlerinde ikinci tur olacak mı, ne zaman?
Yerel Seçim, Seçim, Haber

Seçim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimde 2. tur var mı? Belediye seçimlerinde 2. tura kalma var mı? | Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmen seçim günü yaklaştıkça seçime dair detayları da merak ediyor. Peki, Yerel seçimde 2. tur var mı? İşte belediye başkanı seçimlerinde yani yerel seçimde ikinci tur var mı, seçim ikinci tura kalabilir mi? Detaylar…

Yerel seçimde 2. tur var mı? Seçmen yerel seçim günü yaklaştıkça seçime dair detayları da merak ediyor. Peki, Yerel seçimde 2. tur var mı? İşte belediye başkanı seçimlerinde yani yerel seçimde ikinci tur var mı, seçim ikinci tura kalabilir mi? Detaylar haberimizde…

YEREL SEÇİMDE 2. TUR VAR MI?

Yerel seçimde 2. tur yapılmamaktadır. Cumhurbaşkanı seçiminde olan yüzde 50+1 oy şartı, yerel seçimde belediye başkanı seçerken aranmamaktadır. Belediye başkan adayları arasından en yüksek oy oranına sahip aday seçimi kazanan aday olarak ilan edilir. Seçimin ikinci tura kalması gibi bir durum söz konusu değildir.

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLENLERİN TESPİTİ NASIL YAPILIR?

2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 22. maddesine göre belediye başkanı seçilenlerin tespiti şu şekilde yapılmaktadır:

Madde 22 – Sandık kurullarınca gönderilen belediye başkanı seçimlerine ilişkin tutanaklar ilçe seçim kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy alan aday, başkanlığa seçilmiş olur.

Büyük şehir belediye başkanı seçimlerine ilişkin ilçe birleştirme tutanakları ilçelerden il seçim kuruluna gönderilir. İl seçim kurulu tarafından bu tutanaklar birleştirilerek en çok oy alan aday, büyük şehir belediye başkanlığına seçilmiş olur.

Yerel seçimde 2. tur var mı? 31 Mart 2024 seçimlerinde ikinci tur olacak mı, ne zaman?

İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti:

Madde 23 – a) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il genel meclisi ve belediye meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül eden sayı, bütün partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan siyasi partiler ve bağımsız adaylar üye tahsisinde hesaba katılmaz.

Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasi partilerin ve bağımsız adayların isimleri alt alta, kalan oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ... şeklinde devam edilmek suretiyle o seçim çevresinin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasi parti ayırımı yapılmaksızın, en büyükten en küçüğe doğru sıralanır Belediye ve il genel meclisi üye tamsayısı kadar üyelikler, bu payların sahibi olan siyasi partilere ve bağımsız adaylara, sayıların büyüklük sırasına göre tahsis olunur.

Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde bunlar, aralarında ad çekmek suretiyle, tahsis yapılır.

(Ek : 7/12/1988 - 3507/5 md.) l0 uncu madde uyarınca kontenjan adayı gösterilen belediye meclis üyesi seçim çevrelerinde bu maddeye göre yapılan bölme işlemi kontenjan sayısı çıkarılmak suretiyle yapılır. Kontenjan adayı gösterilen bu seçim çevrelerinde geçerli oyların en çoğunu almış olan siyasi partinin kontenjan adayları belediye meclis üyeliğini kazanmış olurlar.

(Ek : 7/12/1988 - 3507/5 md.) Büyük şehirlerde, kontenjan adaylığından belediyemeclisi üyeliğine seçilenlerden birinci sıradakiler bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen oranla sınırlı kalmak kaydı ile Büyükşehir Belediye Meclisine katılırlar.

b) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir:

İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları il genel veya belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas olur.

Büyük şehir belediye başkanlığını kazananlara il seçim kurulları, diğer kazananlara ilçe seçim kurulları tarafından tutanakları verilir.

İl seçim kurulu başkanı büyük şehir belediye başkanlığına seçileni, ilçe seçim kurulu başkanı da belediye başkanlığı, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde derhal alışılmış usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile seçim kurulu kapısına astırır.

c) Yedek üyelikler için de (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanır. Siyasi partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen isimden itibaren sıra ile tespit olunur.

Düzenleyen:  - Seçim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...