BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

BİZİM SAYFA

Kıyâmet gününde nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığı-nızı ona göre yapınız! Ömer bin Abdülazîz “Rahmetullahi aleyh” 


GÜNÜN KONUSU

Kum ile teyemmüm edilir mi?

Tahta, demir, pirinç, yağlı boya sıvalı duvar, bakır, altın, cam ile teyemmüm edilemez.
 
Sual: Su bulunamadığı zaman, toprak değil de sadece kum varsa, bu kum ile de teyemmüm yapılabilir mi?
Cevap: Toprak cinsinden olan her temiz şey ile, üzerinde bunların tozu olmasa bile, teyemmüm edilir. Yanıp kül olan veya sıcakta eriyebilen şeyler, toprak cinsinden değildir. O hâlde, ağaç, ot, tahta, demir, pirinç, yağlı boya sıvalı duvar, bakır, altın, cam ile teyemmüm edilemez. Kum ile olur. İnci, mercan ile olmaz. Kireç ve alçı ile, yıkanmış mermer, çimento, sırsız fayans, sırsız porselen çanak çömlekle, çamur ile olur. Yalnız çamur varsa, suyu yarıdan az ise, bununla teyemmüm edilir. Suyu çoksa, bir bez çamura sokulup, çıkarılıp rüzgârda kurutup, bu tozlu bezle teyemmüm edilir. Çamurlu su ile teyemmüm olmaz. Bununla abdest almak lazımdır. Kireçle badana edilmiş duvardan teyemmüm edilir. Buğday, kumaş, elbise, yastık gibi, teyemmüm caiz olmayan eşya üzerine el koyunca, el, teyemmüm caiz olan şeylerin tozu ile veya kül ile tozlanırsa veya silkildikleri zaman havaya böyle toz, kül çıkarsa, bunlarla teyemmüm edilebilir. Ev eşyası üzerinde bulunan organik tozlar ise böyle değildir.
           ***
Sual: Bir kimse, elbisesindeki necaset bulaşan yeri unutsa, sonra necis zannettiği yeri yıkasa, bu elbise temizlenmiş kabul edilir mi?
Cevap: Bu konuda Hadîkada deniyor ki:
“Elbisenin bir yerine necaset bulaşsa, bulaşan yeri unutsa, zan ettiği yerini yıkasa, temizlendi kabul edilir. Yaş ayağı ile necis yerde yürüse, yer kuru ise, ayakları necis olmaz. Yer yaş olup ayakları kuru ise, ayakları ıslanırsa, necis olurlar. Köpeğin mescitte yattığı yer kuru ise, necis olmaz. Yaş olup, necasetin eseri görülmezse, yine necis olmaz. Ayakkabı ile kılınan namazın sevabı, çıplak ayakla kılınandan kat kat fazladır. Üzerinde necaset görülmedikçe, sokakta gezilen ayakkabı da böyledir. Vesvese ve şüpheye ehemmiyet verilmez. İçki satandan alınan elbise, halı ve benzerleri temiz kabul edilir. Her şeyde asıl olan, taharettir. Necaset bulaştığı kesin bilinmedikçe, zan etmekle necis denilmez. Ehl-i kitabın kesmiş oldukları hayvan, aksi bilinmedikçe, sabit olmadıkça, temiz kabul edilir. Mecusinin, kitapsız kâfirlerin etli yemeklerini yemek, hayvanı onların kestiği kati olarak bilinmediği için, tenzihen mekruhtur.”


GÜNÜN TAKVİMİ
 
Hicrî Kamerî : 7 REBÎ'UL-ÂHIR 1440
Hicrî Şemsî :1397  Rûmî :  01 Kânûn-i Evvel 1434   Hızır :  Kasım : 37
14
2018

Aralık

Cuma

 

Irak’ın İstiklâli (1927) - Bosna Barış Antlaşması (1995) - Kâşif Amundsen’in Güney Kutbu’nu keşfi (1911)

 

Kıyâmet gününde nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığı-nızı ona göre yapınız! Ömer bin Abdülazîz “Rahmetullahi aleyh” 

   Türkiye Takvimi   

Abdüllatif Uyan
Menkıbeler
Ahmet Demirbaş
Gönül Sultanları
Anlat Derdini Feridun Ağabey'e
Anlat Derdini Feridun Ağabeye
Osman Ünlü
Gönül Pınarı
Ragıp Karadayı
AŞKIN EFENDİSİNE
Ünal Bolat
Vehbi Tülek
YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Yetenekli Kalemler

GÜNÜN MENKIBESİ

Misafirsiz yemezdi...

Devrinin en büyük âlimlerinden olan Abdullah bin Mübârek hazretleri, yemek yedirmeyi çok sever, misafirsiz yemezdi.
Yakınları;
"Efendim, misafirsiz hiç sofraya oturmuyorsunuz, hikmeti nedir acaba?" dediler.
Cevabında;
"Misâfirle yenen yemekten yarın kıyâmet günü suâl yok da onun için" buyurdu.
Bir başkası da;
"Efendim, herkese çok ikrâmlar yapıyorsunuz, malınız azalıyor?" diye arz etti.
Ona cevâben;
"Evet, malım azalıyor, ama ömrüm de bitiyor" buyurdu.
● ● ●
Bir genç de, bu büyük velîden nasihat istedi.
Ona cevaben;
“Ey evladım! Dost düşman, herkesi güler yüz ve tatlı dille karşıla. Hiç kimseyle münakaşa etme, herkesin özrünü kabul et. Kusur ve kabahatlerini affedip zararlarına karşılık yapma!” buyurdu.
● ● ●
Bir gün de bazı sevdiklerine;
“Muhammed aleyhisselâmın güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi, bunlara göre yaşaması lâzımdır” buyurdu.
Cemaat sordu ki:
“Hikmeti ne efendim?”
Cevâbında;
“Bunu yapanlara, dünyada ve âhirette, felaket ve sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin şefâatlerine kavuşmak nasip olur” buyurdu.Kapat
KAPAT