BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

BİZİM SAYFA

YENİ HİLÂL: Cemâzil-âhır ayının hilâli, bugün Türkiye saati ile 16.22’de ilk defa, Avustralya ve Filipinlerin batısından itibaren görülmeye başlayacaktır.


GÜNÜN KONUSU

Fıkıh bilgilerini öğrenmemek fısktır

Sual: Bir Müslüman kendisine lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmezse günaha mı girer?

Cevap: Öğrenmesi farz veya vacib olan fıkıh bilgilerini öğrenmemek fısktır, günahtır. Fasıkların şahitliği kabul olmadığı için, şahitlere itiraz olunduğu zaman, hâkim şahitlere fıkıhtan sorarlardı. Bilmezlerse, reddolundukları gibi, tazir de olunurlardı. İbni Âbidîn ön sözünde buyuruyor ki:
“Kur’ân-ı kerimden namaz kılacak kadar ezberlemek farzdır. Bunu öğrendikten sonra, fıkıh bilgilerinden farz-ı ayın olanları öğrenmek, Kur’ân-ı kerimin fazlasını ezberlemekten daha iyidir. Çünkü, Kur’ân-ı kerimi ezberlemek, yani hafız olmak farz-ı kifayedir. İbadetler ve muâmelat için lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmek ise farz-ı ayındır. Helalden, haramdan ikiyüz bin meseleyi ezberlemek lazımdır. Bunların bir kısmı farz-ı ayındır. Bir kısmı da farz-ı kifayedir. Herkese, işine göre, lüzumlu olanlar farz-ı ayın olur. Fakat hepsini öğrenmek, Kur’ân-ı kerimi ezberlemekten daha iyidir. Tefsir ile vakit geçirmek doğru değildir. Çünkü, tefsir ile, vaaz ve kıssa öğrenilir. Fıkıh okuyarak, helali, haramı öğrenmelidir. Allahü teâlâ hikmeti övdü. Tefsir âlimlerinin çoğu “Hikmet, fıkıhtır” dedi. Bir fıkıh âlimi, bin zahitten daha kıymetlidir. Fıkıh bilgileri, dört mezhebin âlimlerinden öğrenilir. Dört mezhepten birinde bulunmayan fıkıh bilgisi caiz değildir. Tefsir ilminin kaideleri kurulmamış, kollara ayrılmamış, sonuna varılmamıştır. Her âyetin çok tefsiri vardır. Hepsini Allahü teâlâdan başka kimse bilmez.”
            ***
Sual: Ezan okumak, imamlık yapmak için ücret almak, dinimizce uygun mudur?
Cevap: Ezan, imamlık, Kur’ân-ı kerim ve mevlid okumak, din bilgisi öğretmek için ücret almak caiz değil ise de, imamlık, müezzinlik ve ilim öğretmek için ücret almaya izin verilmiştir. Haram işler için ücret almak caiz değildir.
Hafız, okumak için, çok veren ile az vereni ayırt etmemelidir. Ayırt ederse, para kazanmak için hafız olmuş demektir. Bu ise, haramdır. Hafızlar, Kur’ân-ı kerim ve mevlid okumakla geçinmemeli. Bunları, para düşünmeden, Allah rızası için okumalıdır. İmamlıkla, sanatla veya ticaretle geçinmelidirler.
            ***
Sual: Abdest alırken de kıbleye mi dönmelidir?
Cevap: Kıbleye karşı, abdest almak, abdestin edeblerindendir.


GÜNÜN TAKVİMİ
 
Hicrî Kamerî : 30 CEMÂZİL-EVVEL 1441
Hicrî Şemsî :1398  Rûmî :  12 Kânûn-i Sânî 1435   Hızır :  Kasım : 79
25
2020

Ocak

Cumartesi

 

Uzay aracı Mars’a indi (2004) - Sırpsındığı Zaferi (1364) - Fırtına - Dünya Cüzzam Günü ve Haftası - İctimâ vakti: 00:42

YENİ HİLÂL: Cemâzil-âhır ayının hilâli, bugün Türkiye saati ile 16.22’de ilk defa, Avustralya ve Filipinlerin batısından itibaren görülmeye başlayacaktır.

   Türkiye Takvimi   

Abdüllatif Uyan
Ahmet Demirbaş
Gönül Sultanları
Osman Ünlü
Ragıp Karadayı
Vehbi Tülek

GÜNÜN MENKIBESİ

"Sen ne yaptın böyle?.."

Ebül Hasen Büşencî hazretleri, Horasan'da yetişen evliyânın büyüklerindendir.

Bu zât, bir gün yolda yürürken, gencin birisi gelip ensesine bir tokat vurdu ve gitti.
Halk bunu gördü.
Ve o gence yetişip;
"Sen ne yaptın? O zât, evliyânın büyüklerinden Ebül-Hasen Büşencî'dir" dediler.
Genç bunları duydu.
Ve çok üzüldü.
Hemen geri dönüp, Ebül-Hasen'in yanına geldi.
Çok özür diledi.
Ve affını istedi.
Ebül Hasen, o gence;
"Sen rahat ol. Bu tokat senden gelmedi" buyurdu.
Genç şaşırdı.
Ve sordu ki:
"Kimden geldi peki?"
"Allahü teâlâdan geldi. Demek, bir günah işlemişiz ki, bu hâl başımıza geldi" buyurdu.
● ● ●
Bir gün de, helâda iken, hizmetçisini çağırdı.
Ve gömleğini uzatıp;
"Bunu, falan fakîre ver" buyurdu.
Hizmetçi de;
"Peki efendim" dedi.
Gömleği verip geldi.
Ve merakla sordu ki:
"Efendim, bunu, dışarı çıkınca söyleyemez miydiniz?"
Büyük velî;
"O hayırlı düşünce, orada hatırıma geldi. Dışarı çıkıncaya kadar, nefsimin beni caydıracağından korktum" buyurdu.Kapat
KAPAT