BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

BİZİM SAYFA
Hac edip kab­ri­mi zi­ya­ret eden kim­se, be­ni di­ri iken zi­ya­ret et­miş gi­bi olur. Hadîs-i şerîf

GÜNÜN KONUSU

İnsanın ilk ölümü

Misaktan, sözleşmeden sonraki ölüm birinci ölüm ve şimdiki ana karnındaki hayat, ikinci hayattır.
 
Sual: Bazı kimseler, insanlar için ilk ölüm, ikinci hayat diye bir şeyler anlatılıyor, bunun aslı varsa, bu ilk ölüm nasıl olmuştur?
Cevap: İmâm-ı Gazâlî hazretleri Dürre-tül Fâhire isimli kitabında, bu konu ile alakalı olarak buyuruyor ki:
“Allahü teâlâ, Adem aleyhisselamı yaratınca, belini kudretiyle mesih buyurduğu zaman, ondan iki avuç aldı. Birisini sağ tarafından, diğerini ise sol tarafından aldı. Her insanın zerresini birbirinden ayırdı. Adem aleyhisselam onlara baktı ki, onların zerreler gibi olduğunu gördü. El-Vâkı'a suresindeki bir âyet-i keremede mealen;
(İşte bu sağdakiler Cennet ehlinin amelini yapacaklarından, Cennetlik olanlardır. Bana bunların amellerinden bir fayda ve zarar yoktur. Bu soldakiler Cehennem ehlinin amelini yapacaklarından, Cehennemlik olanlardır. Bana bunlardan da bir fayda ve bir zarar yoktur) buyuruldu.
Adem aleyhisselam Allahü teâlâya;
-Ya Rabbî! Cehennem ehlinin ameli nedir? diye sordu. Allahü teâlâ da;
(Bana şirk koşmak ve gönderdiğim Peygamberlere inanmamak ve ilahi kitaplarımda olan emir ve nehyimi tutmayıp, bana isyan etmektir) buyurdu.
Bunun üzerine Adem aleyhisselam, Allahü teâlâya dua ederek;
“Ya Rabbî! Bunları kendilerine şahit kıl. Umulur ki, Cehennem ehli ameli işlemezler” dedi. Allahü teâlâ da, nefislerini şahit yapıp;
(Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) buyurdu. Hepsi;
“Rabbimizsin. Biz şehadet eyledik” dediler. Allahü teâlâ, melekleri ve Adem aleyhisselamı da şahit tuttu. Bu sözleşmeden sonra, onları tekrar eski mekânlarına gönderdi. Çünkü bunların hayatları yalnız rûhâni bir hayat idi. Cismâni bir hayat değildi. Allahü teâlâ bunları Adem aleyhisselamın sulbüne yerleştirdi. Ruhlarını kabzedip, arşın hazinelerinden birinde muhafaza kıldı.
Bir babanın nutfesi ananın rahminde karar edip, çocuğun cismâni sureti tamam olduğu zaman, henüz ölüdür. Allahü teâlâ rahimde ölü olan bu çocuğa ruh vermeyi murad buyurduğunda, arşın hazinelerinde bir müddet gizleyip muhafaza buyurduğu ruhu, o cesede iade eder. Çocuk o zaman hareket etmeye başlar. Allahü teâlânın ruhlara;
(Ben sizin rabbiniz değil miyim) diye sorduğu misaktan, sözleşmeden sonraki ölüm yani, ruhunu arşın hazinelerine göndermesi birinci ölüm ve şimdiki ana karnındaki hayat, ikinci hayattır.”


GÜNÜN TAKVİMİ
 
Hicrî Kamerî : 21 ZİL-HİCCE 1441
Hicrî Şemsî :1398  Rûmî :  29 Temmuz 1436   Hızır :  98
11
2020

Ağustos

Salı

 

TÜRKSAT-1 B’nin uzaya fırlatılışı (1994) - Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın Otlukbeli Zaferi (1473)

Hac edip kab­ri­mi zi­ya­ret eden kim­se, be­ni di­ri iken zi­ya­ret et­miş gi­bi olur. Hadîs-i şerîf
   Türkiye Takvimi   

Abdüllatif Uyan
Menkıbeler
Osman Ünlü
Gönül Pınarı
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
İstikamet
Ragıp Karadayı
U L U Ş A R HACI BAYRAM VELİ
Ünal Bolat
Vehbi Tülek
YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Yetenekli Kalemler

GÜNÜN MENKIBESİ

Her işi Allah için yapın!

Hindistan evliyâsından Muhammed Mazhar hazretleri 1883'te Medîne’de vefât etti.
Bir gün, birkaç sevdiğine;
“Kardeşlerim! Her ne yaparsanız, mutlaka (Allah için) yapın, yoksa mahşerde faydasını göremezsiniz” buyurdu.
Ve şunu anlattı:
Mahşerde bir (âlim) getirilir.
Melekler, onu Cennete götürürler.
Hak teâlâ meleklere sorar:
“Onu nereye götürüyorsunuz?”’
“Cennete yâ Rabbî!”
“Niçin?”
“Bu kulun, çok dînî kitaplar yazdı.
Çok insanlara, İslâmiyyeti anlattı.
Onun için Cennete götürüyoruz.”
Rabbimiz buyurur ki:
“Hayır, o kitapları, (ne çok ilmi var) desinler diye yazdı. Öyle de dediler. Onu cehenneme götürün.”
Onu cehenneme götürürler.
● ● ●
Sonra da şunu anlattı:
O gün bir (şehit) getirilir.
Kan revan içindedir.
Melekler, onu da alırlar.
Cennete götüreceklerdir.
Hak teâlâ yine sorar:
“Onu nereye götürüyorsunuz?”
“Cennete yâ Rabbî!”
“Niçin?”
“Bu kulun, bir harpte kâfirlerle çok şiddetle çarpıştı ve yaralanıp şehit oldu” derler.
Rabbimiz buyurur ki:
“Hayır o, (ne kahraman kişi) desinler diye harbetti. Öyle de dediler. Onu cehenneme götürün!”
Onu da cehenneme götürürler.Kapat
KAPAT