BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

BİZİM SAYFA
İyi veya kötü, ağızdan çıkan her sözün hesabı vardır. Evzâî “Rahmetullahi aleyh”

GÜNÜN KONUSU

Sıkıntıların artmasının sebebi

Tâhâ sûresinin 124. âyet-i kerimesinde mealen buyuruldu ki: "Beni unutursanız rızıklarınızı kısarım!"
 
 
Sual: Zamanımızda her insanın bir derdi, bir sıkıntısı var, sıkıntısız, dertsiz kimse yok gibidir. Bunun sebebi ne olabilir?
Cevap: İnsanlar, İslamiyeti terk ettikleri yani Allahü teâlânın emirlerine ve yasaklarına uymadıkları, İslam dininin gösterdiği rahat ve huzur yolundan ayrıldıkları için, dünyada bereket kalmadı. Rızıklar azaldı. Tâhâ sûresinin 124. âyet-i kerimesinde mealen;
(Beni unutursanız rızıklarınızı kısarım) buyuruldu.
Bunun için, iman rızkı, sıhhat rızkı, gıda rızkı, insanlık ve merhamet rızkı ve daha nice rızıklar azaldı. “Hâşâ, zulmetmez kuluna hüdâsı, herkesin çektiği kendi cezası” sözü Nahl suresinin 33. âyetinden alınmıştır. Bugünkü küfür, inkâr karanlıkları ve Allahü teâlâyı, Peygamberi, İslamiyeti unutmanın bereketsizlikleri ve sıkıntıları içinde, insan gece gündüz, kadınlı erkekli çalışıp, bir ailenin nafakasını, rahat yaşamasını temin edemez hâle gelmiştir. Allahü teâlâya inanmadıkça, Onun bildirdiği İslam dinine uymadıkça, Onun Peygamberinin güzel ahlakı ile bezenilmedikçe, beş vakit namazı vaktinde kılmadıkça, dalalet, felaket akıntısını durdurmak imkânsızdır. Her asırda olduğu gibi, zamanımızda da, insanlığı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi, Hakka karşı isyan ve inkârdır...
Sual: Gayr-i müslimlerin âdetlerini yapmanın, dinimiz açısından bir zararı var mıdır?
Cevap: Gayr-i müslimlerin âdetlerini yapmak, onlara benzemek niyeti ile olmazsa ve haram veya kötü âdetler değilse, faydalı şeyler ise, caiz olur. Onlar gibi yemek, içmek böyledir. Onlara uymak için olur veya haram veya kötü şeyler ise, haram olur.
Sual: Cemaatle namaz kılarken, dışarıdan birisi, biraz yer açın dese, cemaatten biri de, yer açsa, bu kimsenin namazı bozulur mu?
Cevap: Başkasının sözü ile yerini değiştirmek veya yanına gelene, onun sözü ile yer açmak namazı bozar. Fakat, biraz sonra, onun sözü ile değil de, kendiliğinden hareket ederse bozmaz.
Sual: Cemaatle namaz kılarken, aynı yerde namazını kılmış ve sesli olarak Kur’ân-ı kerim okuyan bir kimse de, yanlış okusa, cemaatten biri de onun yanlışını düzeltse, bu yanlışı düzelten kimsenin namazı bozulur mu?
Cevap: Cemaatle namaz kılan kimse, kendi imamından başkasının yanlışını çıkarıp, müdahele ederse, bu hâl namazı bozar.


GÜNÜN TAKVİMİ
 
Hicrî Kamerî : 18 ŞEVVÂL 1443
Hicrî Şemsî :1400  Rûmî :  06 Mayıs 1438   Hızır :  14
19
2022

Mayıs

Perşembe

 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türk Deniz Kuvvetleri’nin kuruluşu (1090)
İyi veya kötü, ağızdan çıkan her sözün hesabı vardır. Evzâî “Rahmetullahi aleyh”
   Türkiye Takvimi   

Abdüllatif Uyan
M. Said Arvas
Osman Ünlü
Ragıp Karadayı
Ünal Bolat
Vehbi Tülek
Yetenekli Kalemler

GÜNÜN MENKIBESİ

"Anam babam sana fedâ olsun!"

Peygamber Efendimiz, Vedâ Haccı'nda mübârek saçlarını tıraş ettiriyordu.
Bütün Eshâb-ı kirâm oradaydı.
Ve gâyeleri bir tekti.
Peygamberimizin mübârek saçları yere düşmeden havada yakalıyor ve kapışıyorlardı.
Sıra, mübârek alnındaki saçlarına gelmişti.
O ara Hazret-i Hâlid geldi.
Efendimizi orada gördü.
Ve kendilerine yaklaşıp;
"Anam, babam, canım sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Ne olur, mübârek alnınızdaki saçları bana verir misiniz?" dedi.
Efendimiz kırmadılar.
Ve istediğini verdiler.
Mübârek saçları alan Hazret-i Hâlid, o mübârek kılları öptü, kokladı yüzüne gözüne sürdü.
Sonra sarığını açtı.
O kılları içine yerleştirdi.
Genç sahâbîler onu çok severdi.
Bir gün onu yolda gördüler.
Ve selâm verip;
“Efendim, her savaşta muvaffak olmanızın sebebi nedir?” diye sordular.
O, bu gençleri dinledi.
Hemen sarığını çıkardı.
İçinden birkaç (saç) teli aldı.
Ve onlara göstererek;
“İşte muvaffak olmamın tek sebebi, şu mübârek saç telleridir. Başka şey değildir" dedi.Kapat
KAPAT