NECMİ ÇİÇEKÇİ

Geçen yılın 3. çeyreğinde inşaat sektörü yüzde 5,3 küçüldü. Bunun yanında hükümetin gayrimenkul alımlarında KDV'yi yüzde 18'den 8'e düşürmesi ve emlak alım satımlarında harçları yüzde 4'ten 3'e indirmesi emlak piyasasını hareketlendirdi. Gayrisafi yurt içi hasıla verilerinin 4. çeyrekte büyüme olarak açıklanmasını öngörüyoruz” dedi. Taşınmaz ticaretinin ele alındığı toplantıda, gayrimenkullerin gerçek değerinden satışına başlandığında, halihazırda tapudaki değerlerin çok düşük ve gerçek değerle aradaki farkın çok büyük olacağına işaret edilerek, ilk satışların vergiden muaf tutulmasının önemi vurgulandı. Satışların, taşınmazın gerçek değeriyle gerçekleşmesi durumunda tapu harçlarının da çok yüksek tutara ulaşacağı ifade edilen toplantıda, bu durumda tapu harçlarında da indirim yapılmasının gerekli olacağı kaydedildi. Konut satışlarında 31 Mart'a kadar geçerli olan KDV ve harç indiriminin kalıcı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.